Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) VU/VUmc

De Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) is een wettelijk verplichte commissie binnen VU/VUmc die door een klein team wordt uitgevoerd met vele taken en competenties in veel verschillende aspecten m.b.t. dierenwelzijn. Dit gebeurt in overeenstemming met de regels voor dierenwelzijn. De IvD werkt nauw samen met het Amsterdam Animal Research Center, de Dierexperimentencommissie (DEC) en de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). De IvD is het contactadres voor overheidsinspecties door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij de VU/VUmc.

De IvD-missie is om alle betrokken personen te ondersteunen in alle aspecten van proefdieronderzoek, in overeenstemming met de wettelijke eisen.

Taken en competenties

  • Evaluatie en toestemming van CCD projecten
  • Onderwijs over aspecten van dierenwelzijn
  • Coördinatie van alle IvD/DEC/CCD taken
  • Toezicht op uitvoering en documentatie van dierproeven in de proefdierfaciliteiten
  • Registratie en intake van nieuwe medewerkers (onderzoekers, technici, studenten, etc.)
  • Ondersteuning voor welzijn en gezondheid-gerelateerde aspecten m.b.t. proefdieren van fok tot experiment

Contact

ivd.amd@vu.nl (IvD/DEC office)