Servicedesk FCO

De Vrije Universiteit is in ontwikkeling, er is nieuwbouw gepland, maar er wordt ook verbouwd in bestaande gebouwen. Door het bouwen en verbouwen kan voor omwonenden enige geluidsoverlast ontstaan, wij doen ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken. Mocht u de Vrije Universiteit op de eventuele overlast willen aanspreken, dan verzoeken wij u dit per mail te doen.

Servicedesk FCO
De Boelelaan 1105
Hoofdgebouw kamer HG 0B-01
T 020 59 85777
E-mail: servicedesk.fco@vu.nl

Geopend op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur.