Studentenadministratie en Studentenbalie

De Studie- en Studentenadministratie houdt zich bezig met het (her)inschrijven en uitschrijven van studenten en de betaling van het collegegeld.

De medewerkers van de afdeling SSA verzorgen de verificatie van diploma’s en nationaliteit/verblijfsrecht, maken bullen en vragen collegegeldvorderingen op bij DUO. Ook de aanvragen voor een collegekaart of Bewijs van Inschrijving worden vanuit SSA gedaan. SSA zorgt er tevens voor dat alle inschrijvingen correct geregistreerd worden bij DUO. De financieel medewerkers zijn verantwoordelijk voor de inning van het collegegeld.

Naast de administratie is ook de Studentenbalie onderdeel van SSA. De Studentenbalie is het eerste aanspreekpunt van de VU. Bij de balie kunnen studenten onder andere terecht met vragen over in- en uitschrijven, collegegeld en intekenen voor onderwijs, voor het aanvragen van een cijferlijst en voor het waarmerken van een diploma.

SSA heeft als doel het administratieve proces van in- en uitschrijven en de betaling van het collegegeld zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden, voor zowel studenten als de organisatie. De Regeling Aanmelding en Inschrijving, die jaarlijks door het CvB wordt vastgesteld, geldt daarbij als kader.

VU Hoofdgebouw
Studie- en Studentadministratie
De Boelelaan 1105
1081 HV  Amsterdam

Tel: 020 59 85020
E-mailadres: studentenbalie@vu.nl