Facultaire verenigingen

Studieverenigingen zijn verenigingen die bij een faculteit of opleiding horen. Het accent ligt meestal op gezelligheid en ontspanning. Daarnaast organiseren de meeste studieverenigingen af en toe inhoudelijke activiteiten voor studenten van je eigen faculteit. Als je zelf actief wordt in een vereniging, kun je meedoen in commissies. Je kunt helpen bij het organiseren van excursies of in de redactie van het verenigingsblad gaan zitten. 

Studentbestuurders van studie- of faculteitsverenigingen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor ondersteuning voor studievertraging als gevolg van bestuursactiviteiten (bestuursbeurzen). Deze voorwaarden hebben betrekking op deels de vereniging en deels de studentbestuurders: zie hiervoor Deel II Bestuur van de Regeling financiële ondersteuning studenten.

Faculteit der Tandheelkunde (ACTA)

Faculteit der Bètawetenschappen

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Faculteit der Geesteswetenschappen

Faculteit der Geneeskunde

Faculteit der Godgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Sociale Wetenschappen

School of Business and Economics

Amsterdam University College