Studentenpsychologen

VU-studenten en VU-medewerkers kunnen terecht op VUweb! Daar vind je uitgebreidere informatie en heb je de mogelijkheid om je direct aan te melden voor een intake.

De afdeling Centrale Studentenbegeleiding (CSB) van de VU levert verschillende diensten waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het studiesucces van de VU-studenten. Binnen CSB zijn vijf studentenpsychologen werkzaam. Dit zijn ervaren (GZ-)psychologen. Zij zijn gespecialiseerd in het bieden van steun bij studiegerelateerde vragen en problemen en verzorgen individuele begeleiding en trainingen voor studenten.

Individuele begeleiding
Studenten kunnen terecht bij de studentenpsychologen als ze tijdens hun studie last krijgen van studiegerelateerde problemen. Het gaat dan om kortdurende begeleiding bij zaken als: Faalangst, uitstelgedrag, concentratieproblemen, gebrek aan discipline of motivatie, studiestress, negatief zelfbeeld, studeer- of afstudeerproblemen.

De studentenpsychologen hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder toestemming van de student komt niemand te weten of en waarom een student zich heeft aangemeld bij de studentenpsychologen.

Aanmelden verloopt viaVUweb. Voor persoonlijke begeleiding bij de studentenpsycholoog betaal je momenteel géén aanmeldkosten.

Trainingen
De studentenpsychologen geven ook trainingen waarin studenten gezamenlijk aan de slag kunnen gaan met zaken als faalangst & studiestress, uitstellen, negatief zelfbeeld of mindfulness.
Daarnaast zijn er studieversnellingsgroepen. In deze studieversnellingsgroepen krijgen studenten die moeite hebben met motivatie, het aanbrengen van structuur en studieplanning, steun van de begeleider en van elkaar. Voor de trainingen (en de groep) geldt normaliter een eenmalige bijdrage van €25,- bij inschrijving, op dit moment zijn deze gratis toegankelijk. Meer informatie over ons trainingsaanbod vind je hier.

Advisering
De studentenpsychologen zijn ook bereikbaar voor overleg met VU-medewerkers die zich zorgen maken over een student.

Meer intensieve begeleiding
Als blijkt dat langduriger of meer gespecialiseerde hulpverlening nodig is, wordt samen met de student nagegaan welke hulpverlener de student beter zou kunnen begeleiden. In dat geval kan er een verwijzing plaatsvinden.
Bij dringende studiegerelateerde problemen kunnen studieadviseurs of studentendecanen met spoed een intakegesprek voor de student bij de studentenpsychologen aanvragen.
Als een student in verband met psychische klachten met spoed psychologische hulp nodig heeft, is het belangrijk dat de student direct contact opneemt met de eigen huisarts of contact heeft met de Amsterdamse huisartsenposten via hun centrale telefoonnummer 088-0030600.

Contact:

studentenpsychologen@vu.nl
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, Hoofdgebouw, 0E-gang

Meer inhoudelijke informatie en aanbevolen boeken, links en apps voor studenten met studieproblemen en psychische klachten zijn te vinden op VUweb.