Vertrouwenspersonen

Het College van Bestuur van de VU vindt het heel belangrijk dat iedere student in een veilige, prettige omgeving kan studeren. Seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag (zoals geweld, agressie) worden niet getolereerd. Helaas komt ongewenst gedrag voor. Daarom voert de Vrije Universiteit een beleid om dit te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor zijn o.a. vertrouwenspersonen aangesteld en bestaat er een klachtenregeling. Ook kan er een onderzoekscommissie worden ingesteld.

Heb je te maken met (terugkerend) intimiderend of agressief gedrag van medewerkers of medestudenten, word je gediscrimineerd of is er sprake van ongewenste intimiteiten en wil je dat vertrouwelijk bespreken, dan kun je je wenden tot een vertrouwenspersoon.

Momenteel zijn alle gesprekken met de vertrouwenspersoon telefonisch of via zoom. Mocht je toch baat hebben bij een live-gesprek, neem dan contact op.

  • Fatiema Khadje, 020 59 82094
  • Bas Scholten, 020 59 82851
  • Mariken Blom, 020 59 85027


E-mail Vertrouwenspersonen