Huisartsenpraktijk VU medisch centrum

De Universitaire Huisartsenpraktijk (UHP) van het VU medisch centrum verleent reguliere huisartsgeneeskundige zorg aan bewoners in de buurt van het VUmc. Daarnaast doet de UHP mee aan onderwijs aan medisch studenten, opleiding van huisartsen en wetenschappelijk onderzoek. Studenten van de VU, woonachtig in Amsterdam (behalve Noord) en Amstelveen kunnen zich bij ons inschrijven als patiënt.

Aanmelden
Om je in te schrijven kun je een afspraak maken tussen 08.00 – 12.00 uur op telefoonnummer (020) 444 14 00. Bij het inschrijven is het van belang dat je uitgeschreven staat bij je vorige huisarts, bij de verzekering ingeschreven staat op hetzelfde adres (waarop je in Amsterdam of Amstelveen woont) en het volgende meeneemt:

  • geldig legitimatiebewijs 
  • verzekeringsbewijs 
  • dossier vorige huisarts

Bezoekadres VUmc Huisartenpraktijk
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

Spreekuur
Alle spreekuren verlopen volgens afspraak. Afspraken kun je tussen 8.00 - 12.00 uur maken via het praktijknummer 020 - 444 1400.

Website VUmc

NB. Studenten die op Uilenstede of aan de Laan van Kronenburg wonen kunnen zich overigens ook in schrijven bij huisartsenpraktijk Kastelenbuurt