Film On Demand op de VU

f_on_demand

Het afgelopen studiejaar heeft Rialto de filmprogrammering op de VU bepaald in collegezaal KC07. Vanaf oktober bepaal jij welke film, met wie en wanneer.

Kan jij een groep bij elkaar krijgen? Bijvoorbeeld van medestudenten, collega’s, een faculteit, studiegroep en/of vereniging en heb je een duidelijke binding met de VU? Dan kun je op basis van een gemeenschappelijke interesse of thema een filmochtend, -middag en/of -avond organiseren. Een team van filmdeskundigen staat klaar om je tegen schappelijke voorwaarden en prijzen te helpen met zaken als welke film past het best bij het gekozen thema, het boeken van de film, regelen filmrechten, organiseren van de filmvertoning, etc. Uiteraard kun je helemaal zelf je favoriete film kiezen. Leuk, spannend, interessant, historisch, actueel, er is veel mogelijk. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid zijn er wel een paar spelregels waar je aan moet voldoen.

Voorwaarden/spelregels

 • De gewenste film of documentaire moet beschikbaar zijn tussen 1 september en 30 juni. In juli en augustus is er geen Film on Demand.
 • Houd rekening met een voorbereidingstijd van 4 weken. Soms zal het sneller kunnen.
 • KC-07 moet beschikbaar zijn op het gewenste tijdstip en dag. Regulier ingeplande colleges hebben altijd voorrang. Vertoningsdatum en tijdstip is in overleg met Griffioen.
 • VU groep draagt zelf film aan of kiest een film op advies van Rialto en Griffioen.
 • Rialto en Griffioen adviseren bij filmdrager/DCP (digitale bioscoopprojectie)of DVD-Blue Ray.
 • VU groep boekt en betaalt KC-07 met inbegrip van uren voor technische voorbereidingstijd.
 • VU groep bepaalt of vertoning openbaar of besloten is.
 • VU-groep hanteert de regels van de VU met betrekking tot antidiscriminatie en dialoog e.d. Een film mag eenzijdig zijn maar er moet ruimte worden geboden aan dialoog, bijvoorbeeld via inleiding en/of nagesprek.
 • Kaartverkoop kan via Griffioen maar ook via VU groep zelf. De filmopbrengst dient gedeeld te worden met Griffioen in verband met afdracht van filmrechten aan filmdistributeurs.
 • Promotie voor film/kaartverkoop kan via website vu.nl/film.
 • Het standaardpakket voor Film on Demand kost 200 euro (vergoeding voor 4 werkuren projectie en gebruik van de digitale filmprojectie-apparatuur). Dit bedrag is bijvoorbeeld exclusief: huur KC-07, eventuele afdracht van filmrechten, extra uren voor lange films of voor extra voorbereidingslogistiek van inleidingen en nagesprekken.
 • Voor vragen en aanmelden neem contact op met Eric Jan Hartstra van Griffioen: 020-5985076 of e.j.hartstra@vu.nl