Kunst op de VU

Met openbaar toegankelijke projecten en exposities betrekt de VU het publiek actief bij haar kernactiviteiten: onderwijs en onderzoek. Gedreven door een diepe nieuwsgierigheid naar de substantie van het leven en materie, onderzoeken kunstenaars en wetenschappers het leven en onze omgeving op fundamentele niveaus. De VU stimuleert de interactie tussen wetenschap en kunst vanuit het besef dat zowel kennis als ervaring nodig zijn om inzicht te krijgen in onszelf en de wereld om ons heen.

Expositie 'Kabinet der Verwondering'

Twee tot drie keer per jaar organiseert de VU presentaties waarin artistiek onderzoek en wetenschappelijk onderzoek worden gecombineerd. Daarmee willen wij het publiek betrekken bij actueel onderzoek in de kunst en wetenschap. Vanaf 2 september 2019: de expositie 'Kabinet der Verwondering'. Geleid door nieuwsgierigheid en fascinaties hebben kunstenaars, studenten en conservatoren kabinetten ingericht op basis van VU-collecties. Eerdere exposities vind je in het menu.

Kunstopdrachten

Neemt de VU een nieuw gebouw in gebruik, dan nodigt de universiteit kunstenaars uit om voor deze locatie een kunstwerk te maken dat op een betekenisvolle wijze belicht wat er op de VU Campus gebeurt.

Collectie

De VU kunstcollectie is een organisch gegroeide collectie van ongeveer 1200 werken in diverse media, ontstaan door schenkingen, aankopen en opdrachten (1% regeling). De collectie geeft een goed beeld van maatschappelijke en artistieke ontwikkelingen sinds eind jaren '70.

Kunst: contact

Wil je meer informatie over kunst op de VU? Neem dan contact op met conservator/curator Wende Wallert: w.wallert@vu.nl