College van Decanen

Topbanner

Het College van Decanen bestaat uit de decanen van de faculteiten en wordt voorgezeten door de Rector Magnificus.

  • Het College van Decanen houdt toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit, integriteit en reputatie van de universiteit.
  • Het geeft in dit kader (desgevraagd of uit eigen beweging) advies over het onderwijs en de wetenschapsbeoefening aan het College van Bestuur en aan de Faculteitsbesturen.

Onderwerpen die specifiek het College van Decanen aangaan zijn onder andere de promoties, het hooglerarenbeleid en de verlening van ere-doctoraten.

Samenstelling College van Decanen
Contactgegevens College van Decanen/BOVU


empty

empty

emptyEnglish: College of Deans