College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam

CvB_april_18 

 
Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden, het beheer van de universiteit en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Op de persoonlijke pagina’s van de CvB-leden staan ook hun nevenfuncties vermeld.

Functieprofiel Rector Magnificus
De Raad van Toezicht stichting VU is gestart met de werving en selectie van een rector magnificus en nodigt belangstellenden uit hun interesse kenbaar te maken. Bekijk het profiel voor de nieuwe bestuurder.

Mirjam_van_Praag

Mirjam van Praag (1967) is sinds 1 maart 2018 voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam.

curriculum vitae

Opleiding

Mirjam van Praag studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1996 promoveerde zij aan dezelfde universiteit.

Werkervaring
Na functies bij Procter & Gamble, Intomart en The Boston Consulting Group ging Mirjam van Praag in 1998 de wetenschap in aan de Universiteit van Amsterdam.
In 2005 werd Van Praag aldaar hoogleraar Ondernemerschap en Organisatie. Ze was oprichter en directeur van het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) van de UvA, VU en HvA.
In 2014 trad Van Praag aan als hoogleraar Ondernemerschap aan de Copenhagen Business School. Naast haar hoogleraarschappen vervulde Van Praag een aantal nevenfuncties. Zij was onder meer kroonlid van de Sociaal Economische Raad (2010 – 2018), had diverse commissariaten en zat in verschillende raden van toezicht en advies.

Nevenfuncties

  • Hoogleraar ondernemerschap Copenhagen Business School
  • Lid Raad van de Commissarissen van de Nederlandsche Bank
  • Lid Bankraad De Nederlandsche Bank
  • Lid van de Raad van Toezicht van de Anne Frank Stichting
Contactinformatie
Managementassistent: Marie-José Higler
Telefoon: 020-59 85305
E-mail: m.j.higler@vu.nl

CvB - Marcel Nollen 2019 

Marcel Nollen (1963) is sinds 1 oktober 2019 lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Contactinformatie
Managementassistent: Sandra van Arendonk
Telefoon: 020-59 83609
E-mail: sandra.van.arendonk@vu.nl

CvB - Vinod Subramaniam 2019 

Vinod Subramaniam (1967) werd op 1 september 2015 benoemd als rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Bij zijn portefeuille ligt het accent op het realiseren van de doelstellingen van het Instellingsplan van de VU. Optimale voorwaarden scheppen voor uitstekend onderwijs en onderzoek staat daarbij hoog op zijn agenda.

Opleiding
Vinod Subramaniam studeerde elektrotechniek aan Cornell University en promoveerde in 1996 aan de University of Michigan in de Verenigde Staten in de technische natuurkunde, op de toepassing van laserspectroscopie voor eiwitonderzoek.

Werkervaring
Na zijn promotie was de rector onder meer verbonden aan het Max Planck Institute for Biophysical Chemistry in Göttingen, Duitsland en in 2002 vertrok hij naar het Verenigd Koninkrijk om bij AstraZeneca senior onderzoeker te worden. In 2004 werd hij hoogleraar aan de Universiteit Twente. Sinds 2011 is hij senior fellow en gasthoogleraar aan de Zukunftskolleg van de Universiteit van Konstanz in Duitsland. Ook was hij wetenschappelijke directeur van MIRA, het instituut voor biomedische technologie en technische geneeskunde van de Universiteit Twente waar het samenspel tussen de driehoek onderzoek (fundamenteel en toegepast), praktijk (klinische basis en vraag) en ondernemerschap centraal staat. De rector was sinds september 2013 directeur van het FOM-instituut AMOLF in Amsterdam.

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Stichting hDMT
  • Lid Advisory Board Cyclotron BV
  • Lid Raad van Toezicht Rijksakademie van beeldende kunsten


'Lef en karakter, dat typeert de VU'

“De VU is een universiteit met lef en karakter. De mix van studenten en medewerkers die hier dagelijks rondlopen is een afspiegeling van de maatschappij. Met alle faculteiten, VUmc en ACTA hier op de campus hebben we een zeer waardevolle combinatie van specialismen in handen. Daar wil ik graag nog meer synergie in aanbrengen, op alle manieren. Samenwerken is voor mij een van de kernwoorden. Mijn eigen onderzoek is ook altijd interdisciplinair, je moet elkaars taal leren spreken. Hoe kun je elkaar versterken? Naast monodisciplinair onderzoek werken we steeds meer in consortia met een multidisciplinaire aanpak. Ik wil graag een omgeving creëren waar we onze gezamenlijke kennis nog beter kunnen bundelen en van elkaars expertise, kennis en kunde kunnen profiteren om zo meer impact op maatschappelijke vragen te hebben.

Bij alles wat wij op deze universiteit doen, moeten we oog hebben voor toepassing en maatschappelijke relevantie. Natuurlijk kan dit niet altijd in dezelfde mate. Wetenschappers moeten ook vanuit hun nieuwsgierigheid en honger naar kennis, onderzoek doen naar fundamentele vragen. Je weet nooit waar resultaten van dat onderzoek toe kunnen leiden: het internet is ook begonnen als een intern communicatiemiddel bij CERN, ze moesten toen eens weten...

Bij de start van mijn rectoraat is mijn eerste opdracht aan mijzelf: luisteren. Mij drijft nieuwsgierigheid. Wat speelt er, waar lopen mensen tegenaan, welke ideeën liggen er? De universitaire wereld is in korte tijd zo snel veranderd, dat hebben we niet altijd bij kunnen houden. Ik wil over een paar jaar graag kunnen zeggen dat we met elkaar de druk van de ketel hebben kunnen halen. Dat er weer een gevoel van rust heerst waarin studenten, medewerkers en wetenschappers optimaal kunnen floreren. Dat het vertrouwen in elkaar nog sterker wordt. Daarvoor is het nodig dat ik van mensen hoor welke problemen en ideeën er zijn, zodat ik makelaar en facilitator kan zijn. ”

Contact
Managementassistent: Paulien Oosterhuis
Telefoon:  020 59 85320
E-mail: p.oosterhuis@vu.nl

empty