Stichting Koepel VU-muziekgezelschappen (Muziekkoepel)

De Stichting Koepel VU-muziekgezelschappen is opgericht op 25 augustus 2014 door de vier muziekgezelschappen die de VU rijk is en de Stichting VU-VUmc. De stichting zetelt in Amsterdam, en opereert als groepscoördinator voor de vier muziekgezelschappen. Ze heeft als doel onder andere de samenwerking en beleid rondom de promotie van muziek aan de VU te Amsterdam af te stemmen en te coördineren. De belangrijkste muzikale activiteiten waar de stichting een coördinerende rol in speelt, staan beschreven op www.vu.nl/muziek.

Contactgegevens
Koepel VU-muziekgezelschappen:
vumuziekkoepel@gmail.com

Naam van de instellingKoepel VU-muziekgezelschappen
RSIN/fiscaal nummer61316024 (KvK-nummer), 854294703 (RSIN)
AdresCultuurcentrum Griffioen, Uilenstede 106, 1183 AM Amstelveen
BeleidsplanOvereenkomstig de doelstelling in artikel 3 van de statuten.
Samenstelling bestuurEen vertegenwoordiger van elk van de vier gezelschappen, en een bestuurslid namens de Stichting VU.
Namen van de bestuurdersdr. F. (Fetsje) Bijma; M.C. (Merel) van Oldenbeek, RA RO; dhr. R.M. (Ruud) Maas; mevr. E.V. (Emma) Steinmann; dhr. H.D.A. (Hans-Dieter) Hiep
BeloningsbeleidBestuursleden ontvangen geen bezoldiging. De stichting heeft geen werknemers.