Stichting Bijzondere Leerstoelen VU

Stichting Bijzondere Leerstoelen VU (BLVU), voorheen stichting het Vrije Universiteitsfonds, is op 8 maart 1979 opgericht, statutair en feitelijk gevestigd te Amsterdam. De stichting stelt zich ten doel het onderwijs en de wetenschapsbeoefening aan de Vrije Universiteit te Amsterdam te bevorderen en tracht dit doel te bereiken door het vestigen van bijzondere leerstoelen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Naam van de instellingStichting Bijzondere Leerstoelen VU
RSIN/fiscaal nummer805670555 (Fiscaal nummer), en 41199161 (KvK nummer)
ContactgegevensDe Boelelaan 1105 (kamer 2D.34), 1081 HV Amsterdam
BeleidsplanOvereenkomstig met statuten, artikel 2 inzake doelstelling.
Samenstelling bestuurRector Magnificus (College van Bestuur VU) en Faculteitsvertegenwoordigers / Decanen.
Namen van de bestuurdersProf.dr. V. Subramaniam (voorzitter q.q. rector magnificus), prof.dr. C.H. Polman (secretaris), prof.dr. R.R. Ganzevoort (penningmeester)
BeloningsbeleidBestuursleden ontvangen geen bezoldiging. De stichting heeft geen werknemers.
Verslag van de uitgeoefende activiteitenOp basis van de jaarrekening, zie onderstaande documentatie.
Financiële verantwoordingVia de jaarrekening, zie onderstaande documentatie, en via de ANBI-verantwoording.

ANBI

De stichting BLVU is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat er geen successierecht of schenkingsrecht betaald hoeft te worden over erfenissen en schenkingen die de stichting ontvangt. Bovendien kunnen donateurs hun giften aan de stichting aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). De stichting voldoet ook aan de aangescherpte criteria die per 1 januari 2014 van kracht zijn.