Universitaire Studentenraad (USR)

Wat is de USR?

De Universitaire Studentenraad (USR) is hét medezeggenschapsorgaan van en voor studenten van de VU. De raad houdt zich voornamelijk bezig met de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs en het studentenbeleid van de VU.

De USR overlegt regelmatig met het College van Bestuur. De raad heeft namelijk belangrijke instemmings- en adviesbevoegdheden op het terrein van strategisch beleid, organisatie, bestuur, financiële ondersteuning van studenten en het Studentenstatuut. Door deze rechten is het zeker dat de stem van studenten altijd wordt gehoord binnen de organisatie bij het nemen van belangrijke besluiten.

Leden van de raad proberen daarnaast op diverse manieren het beleid van de universiteit te beïnvloeden door met medewerkers te overleggen en eigen adviezen te geven. De leden van de raad maken ook deel uit van de Gezamenlijke Vergadering (zie hieronder). Daardoor is de raad altijd betrokken bij belangrijke beslissingen die worden genomen op de VU.

De raad houdt openbare USR-vergaderingen waar studenten bij aan kunnen sluiten en hun mening kunnen geven op adviezen die door de USR verstuurd zullen worden naar het CvB. Ook vraagt de raad studenten continu om hun mening in het Studentenforum (een vergadering waar elke student lid van kan zijn en initiatieven mag nemen), het presidium (een vergadering met de raad en alle facultaire studentenraden) en het UVO (een vergadering met de raad en verenigingsbesturen van de VU). Tenslotte kunnen studenten ook altijd input leveren via de mail of via FacebookInstagram of LinkedIn

Gezamenlijke Vergadering (GV)

De leden van de Ondernemingsraad (OR) en de USR nemen samen plaats in de Gezamenlijke Vergadering (GV). De Gezamenlijke Vergadering overlegt over onder andere de universitaire begroting, het jaarverslag en het instellingsplan. De GV praat met het College van Bestuur (CvB) tijdens de Gezamenlijke Overlegvergadering (GVO). 

De taken en de bevoegdheden van de Gezamenlijke Vergadering zijn terug te vinden in het Reglement Universitaire Gezamenlijke Vergadering en omvatten o.a. adviesrechten op de jaarlijkse universitaire begroting, het jaarverslag en de jaarrekening en instemmingsrecht op het instellingsplan (meerjarig beleidsplan), het Bestuursreglement VU en het Kwaliteitsplan Onderwijs. 

Kijk voor vergaderdata en meer informatie op VUnet.


De raad

De USR 2020-2021 bestaat uit elf raadsleden:

Kata RakićVoorzitter
Soukaina AbouhssenVicevoorzitter
Kimberly van den OudenCoördinator Onderwijs & Onderzoek
Mustafa MutluCoördinator Organisatie & Financiën/Penningmeester
Alyssa TermaatCoördinator Communicatie
Sumeyye DalkiranAlgemeen raadslid
Selin ÇakmakAlgemeen raadslid
Rutger SelierAlgemeen raadslid
Kat BaronAlgemeen raadslid
Ayesha Noorain RizwanAlgemeen raadslid
Aisha MalikAlgemeen raadslid


Ieder raadslid is actief binnen meerdere portefeuilles en iedere portefeuille valt onder een bepaalde commissie. De Universitaire Studentenraad kent drie commissies; Onderwijs & Onderzoek, Organisatie & Financiën en Communicatie.

Raadsleden per commissie

  • Commissie Onderwijs & Onderzoek: Kimberly van den Ouden, Selin Çakmak, Kat Baron, Ayesha Noorain Rizwan, Mustafa Mutlu, Soukaina Abouhssen
  • Commissie Organisatie & Financiën: Mustafa Mutlu, Sumeyye Dalkiran, Rutger Selier, Aisha Malik, Ayesha Noorain Rizwan, Kata Rakić
  • Commissie Communicatie: Alyssa Termaat, Kat Baron, Selin Çakmak, Rutger Selier, Aisha Malik, Kimberly van den Ouden, Kata Rakić

Contact en meer informatie

Universitaire Studentenraad (USR)
VU Hoofdgebouw
StudentenD0k, kamer 0D-12
E-mail: usr@vu.nl

Ambtelijk Secretaris: Jeannetta van Baarsen
E-mail: usr@vu.nl, j.van.baarsen@vu.nl
Tel: +31 (0)20 59 82291 / +31 (0)6 21202713  

Beleidsplan USR 2020-2021


Links