Aurora Network

Missie

Aurora brengt onderzoeksuniversiteiten in Europa bijeen in hun gezamenlijke streven naar een inclusieve en diverse universitaire gemeenschap. De Aurora universiteiten zijn excellent in onderzoek – in de top 250 van de wereld – maar niet ten koste van de kwaliteit en de inclusiviteit van ons onderwijs. 

De universiteiten in Aurora delen een gezamenlijke missie om de maatschappij beter te maken en oplossingen te zoeken voor de grote problemen van onze wereld – en dat geldt ook voor onze studenten.

Aurora helpt de deelnemende universiteiten:
  • Om te leren en profiteren van elkaars successen in inclusiviteit en diversiteit. Toegankelijk universitair onderwijs is een kernwaarde en daar willen we met en naar elkaar voor uitkomen.
  • Om goed om te gaan en gebruik te maken van de kansen die toenemende digitalisering ons biedt.
  • Om onderzoek te doen en nieuwe kennis te ontwikkelen die oplossingen biedt voor grote maatschappelijke problemen: lokaal, nationaal en internationaal.
  • Om voor onze studenten niet alleen uitstekend onderwijs te bieden, maar hen ook een blijvende en betekenisvolle ervaring te geven, die hen als alumni helpt een bijdrage te leveren als verantwoordelijke wereldburgers.

In het Aurora-netwerk gaat het er niet in de eerste plaats om, de reputatie van de universiteiten te verbeteren. In Aurora is het ons te doen om samen oplossingen vinden voor de grote uitdagingen van deze wereld, zoals duurzaamheid, digitalisering en een gezond leven. 

Een leerervaring 
Het doel van ons netwerk is om met en van elkaar te leren en zo optimaal samen te werken. Dat geldt voor academici, voor academische bestuurders, voor studenten, maar ook voor medewerkers van ondersteunende diensten. Zo wordt de samenwerking in Aurora een zaak van de hele academische gemeenschap.

Beleid 
De kracht van ons netwerk ligt in waar we samen goed in zijn. Waar de Aurora universiteiten van wereldklasse zijn, willen we ook het beleid en de ontwikkelingen in de samenleving beïnvloeden.

Studenten 
Aurora geeft ook de studenten een stem en betrekt hen actief bij onze ambitie om de grote problemen in de wereld aan te pakken.