Thema's

Kernthema’s

 

1. Diversiteit en Betrokkenheid

De visie van de Aurora groep is om:

  • Gelijke kansen te creëren voor medewerkers en studenten op Aurora universiteiten 
  • Een werk- en leeromgeving te creëren op universiteiten waar diversiteit gewaarborgd wordt
  • Creativiteit te stimuleren door middel van diversiteit in het onderwijs.

2. Maatschappelijke relevantie en impact van onderzoek

Het tweede speerpunt van Aurora is de maatschappelijke relevantie van hoogwaardig onderzoek. De aangesloten universiteiten willen maatstaven en indicatoren ontwikkelen voor zulk maatschappelijk relevant onderzoek. Daarmee willen ze meer exclusief-academische statistieken niet zozeer vervangen, als wel aanvullen. Op deze manier kan de maatschappelijke invloed en relevantie van onderzoek verbeterd worden, zonder af te doen aan de kwaliteit van het onderzoek. 

3. Studenten

Aurora hecht grote waarde aan de betrokkenheid van studenten, zowel voor de individuele universiteiten als voor het netwerk in het geheel. Het is belangrijk om studenten te betrekken bij activiteiten die buiten het onderwijscurriculum vallen. Dit doet Aurora door studenten, die actief zijn in allerlei onderwijs- en campus-gerelateerde activiteiten, met elkaar in contact te brengen (sociaal, cultureel, sportief, campus diensten, carrière ondersteuning, alumni).

4. Innovatie in onderwijs

Aurora kan haar aangesloten universiteiten vooral verder helpen op het gebied van onderwijsinnovatie. Daarbij gaat het niet alleen om de digitalisering van het onderwijs, maar ook om vakinhoudelijke innovatie en het concreter invullen van niet-vakgebonden leeruitkomsten. 

Andere thema’s

 

5. De Digitale Wereld

Digitale informatie speelt tegenwoordig een rol in alle gebieden van het leven (werk, privé, publiek – vanuit sociaal, economisch en wetenschappelijk perspectief). De uitdaging voor Aurora universiteiten is om een grote rol te spelen in het bestuderen van de ontwikkeling van de digitale wereld, maar ook in het vorm geven van die wereld.
Een prioriteit voor de academische wereld is het integreren van nieuwe digitale methodologieën op het gebied van geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Digitale hulpmiddelen verbeteren namelijk de acquisitie, verwerking en analyse van data. Bovendien bieden deze hulpmiddelen nieuwe mogelijkheden voor de verspreiding van kennis en onderzoek.
Een andere vraag waar de Aurora universiteiten zich mee bezig houden luidt: hoe ziet een echte digitale universiteit eruit? Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan versterking van de samenwerking op het gebied van online open cursussen en aan het delen van ervaring om meer inzicht te krijgen over hoe het onderwijs in een universiteit zich kan aanpassen aan een steeds meer digitale en wereldwijde studentenpopulatie.

6. Internationalisering

De Aurora universiteiten willen graag van en met elkaar leren op het gebied van internationalisering. Daarbij gaat het met name over internationalisering van het onderwijs, onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid. De nadruk van de samenwerking op het gebied van internationalisering ligt op mobiliteit (studenten, personeel etc.) en samenwerking met Afrika.

7. Duurzaamheid

Het doel van de Aurora universiteiten op het gebied van duurzaamheid is om:

  • Duurzame universiteiten te leiden en ontwikkelen die balans vinden tussen de vier pilaren van duurzaamheid (bestuur, milieubeheer, onderwijs/onderzoek en sociaal beleid)
  • Een werk- en leeromgeving op onze universiteiten te creëren waarin duurzaamheid gewaardeerd en gemeten wordt
  • Creatieve oplossingen vanuit verschillende perspectieven te benutten in activiteiten en onderzoek

Er wordt op dit gebied door Aurora o.a. gezamenlijke activiteiten georganiseerd en methoden ontwikkeld om de vooruitgang van zowel de afzonderlijke universiteiten als van het netwerk als geheel bij te houden.

8. Aurora sport

Via het netwerk worden contacten gelegd tussen individuen van verschillende universiteiten die actief zijn op het gebied van sport. Er wordt momenteel geprobeerd om deze mensen bij elkaar te brengen om ervaringen uit te wisselen en de mogelijkheid van samenwerking te bespreken. Verder wordt er gekeken naar het organiseren van sportevenementen met deelnemers van verschillende groepen binnen de universiteiten (studenten, academici, administratiemedewerkers etc.).