Historie van de VU

De oprichting
Op 20 oktober 1880 werd de Vrije Universiteit door Abraham Kuyper opgericht als particuliere universiteit. Vier jaar eerder werd de Wet op het hoger onderwijs aangenomen. De oprichters van de VU vreesden dat de kerkelijke vakken binnen het universitaire theologieonderwijs door deze wet gevaar liepen. De Theologische faculteit was dan ook één van de drie eerste faculteiten van de nieuwe universiteit. Naast de godsdienstopleidingen kreeg de VU ook een faculteit Letteren en Rechtsgeleerdheid.

Groei en ontwikkeling
Een particuliere universiteit betekende ook een onafhankelijke financiering. Met hulp van een grote achterban die de Vrije Universiteit vooral met centen en stuivers in de bekende VU-busjes steunde, kon de universiteit aan een gestage groei werken.
In de jaren zestig van de vorige eeuw groeide de VU zo tot een middelgrote universiteit met een indrukwekkend scala faculteiten en een grote studentengroep. Dit leidde uiteindelijk opnieuw tot de noodzaak van verandering. De grote universiteit was niet langer op de traditionele wijze te financieren. In 1970 volgde de financiële gelijkschakeling aan andere Nederlandse universiteiten. De grote bestuurlijke invloed van de ‘Vereniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag’ nam af ten gunste van meer invloed van de overheid en de invoering van een gedemocratiseerde bestuursstructuur aansluitend op de wet universitaire bestuurshervorming (WUB) uit 1970.

Heeft u vragen over de geschiedenis van de VU? U kunt contact opnemen met de universiteitshistoricus Ab Flipse.
Wilt u meer wil weten over de geschiedenis van de VU? Neem een kijkje op de projectsite Geheugen van de VU.

Programma Kunst, Erfgoed en Archief (KEA)
De Universiteitsbibliotheek (UB) van de VU maakt een grote inhaalslag in het beheer van de bijzondere collecties van de VU. Door het inventariseren en registreren van de materialen, worden ze toegankelijk gemaakt en komen ze waar mogelijk weer beschikbaar ten behoeve van onderwijs en onderzoek.
Met dit programma zorgt de UB voor de erfgoedmaterialen en de kunst van de VU zodat deze veelal kwetsbare en vaak unieke objecten voor huidige en toekomstige generaties beschikbaar blijven.

Oproep
Heeft u erfgoed-objecten, historische documenten of kunst in uw bezit die misschien van de VU geweest zijn of kent u iemand die ons verder zou kunnen helpen? Neem contact op met Liselotte Neervoort, tel. 06-21247309, e-mail l.l.neervoort@vu.nl.

Het KEA-programma loopt van 2016 tot 2020.


English: History