Profiel en missie

De Vrije Universiteit Amsterdam neemt met wetenschappelijk en waardengedreven onderwijs, onderzoek en valorisatie, verantwoordelijkheid voor mens en planeet. We leiden studenten en professionals op met kennis van zaken en A Broader Mind. Onderzoek van de VU is grensverleggend, zowel binnen als tussen disciplines. Onze studenten en medewerkers staan als vrije denkers en met aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid in verbinding met elkaar en de samenleving. Dat is de missie van de VU.

KERNWAARDEN

De basisfilosofie van de VU uit zich in de kernwaarden: verantwoordelijk, open en persoonlijk. Wie deel uitmaakt van de VU-gemeenschap onderschrijft deze waarden. In de onderwijsvisie beschrijft de VU de uitgangspunten voor haar onderwijs gebaseerd op deze kernwaarden.

ART OF ENGAGEMENT - voor een inspirerend en stimulerend werkklimaat

We dragen de kernwaarden niet alleen uit in ons onderwijs en onderzoek, maar passen ze ook toe in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Samen werken aan een betere wereld is eenvoudiger vanuit een werkklimaat dat inspireert, ontwikkelt en engageert. Met dat doel hebben we vier principes geformuleerd: de Art of Engagement.

Wat houdt de Art of Engagement in?
De vier principes van de Art of Engagement beschrijven hoe je zelf kunt bijdragen aan een betrokken en open organisatie:

  • Draag bij aan het grotere geheel
  • Toon moed in duidelijke keuzes
  • Wees transparant en duidelijk
  • Luister en geef ruimte voor groei.


Deze principes liggen ten grondslag aan de manier waarop we samenwerken, besluiten, communiceren en verantwoordelijkheid nemen. De Art of Engagement moet voor ons allemaal vanzelfsprekend zijn, om niet alleen naar buiten maar ook naar binnen betrokken en transparant te zijn. Niet als beste jongetje van de klas, maar als oefening in professioneel gedrag om ons gezamenlijke werk beter en met plezier te blijven doen.

Lees verder voor meer informatie 

AMBITIE VAN DE VU

Vanaf 2020 heeft de VU een nieuwe strategie: Strategie VU 2020-2025. In dit meerjarenplan zetten we in op drie speerpunten die richting geven aan ons handelen: duurzaam, ondernemend en divers. Onze vier profielthema’s - Human Health & Life Sciences, Governance for Society, Science for Sustainability en Connected World - reflecteren onze inhoudelijke focus.