Handboek Onderwijskwaliteit

Op de Vrije Universiteit krijgt het geaccordeerde beleid op het terrein van onderwijs en onderwijskwaliteitszorg uiteindelijk een plaats in het Handboek Onderwijskwaliteit. Het Handboek Onderwijskwaliteit legt de kaders vast waarbinnen opleidingen en faculteiten hun onderwijsbeleid vorm geven. Alle relevante kwaliteitsthema’s worden in het Handboek besproken. Het Handboek volgt het beleid dat op instellingsniveau is vastgesteld door het College van Bestuur. Dit beleid komt tot stand in nauw overleg met de faculteiten en met de Gezamenlijke Vergadering (GV).

Het handboek bevat verplichte universiteitsbrede regels en daarnaast aanbevelingen om de kwaliteit van het onderwijs structureel te verbeteren. Faculteiten werken de regels en aanbevelingen uit in hun facultaire documenten. Als bijlagen bij diverse hoofdstukken van het handboek zijn goed functionerende praktijkvoorbeelden vanuit de faculteiten te vinden, die als inspiratiebron voor andere faculteiten kunnen dienen.

De afdeling Onderwijsbeleid, Kwaliteitszorg en Procesregie (OKP) van Student- en Onderwijszaken redigeert het Handboek, de Stuurgroep Onderwijskwaliteit adviseert over de inhoud. Het handboek is een dynamisch document en wordt steeds vernieuwd op basis van het meest actuele beleid.

Download het Handboek Onderwijskwaliteit
Hieronder kun je de hoofdstukken van het Handboek Onderwijskwaliteit downloaden (januari 2019). Elk hoofdstuk binnen het handboek bevat een beschrijving van het hoofdstukthema, gevolgd door de kwaliteitseisen en aanbevelingen die de VU heeft geformuleerd met betrekking tot het thema. De hoofdstukken zijn in pdf-formaat en bevatten in de meeste gevallen bijlagen. De bijlagen kun je openen door ze in de pdf-file van het betreffende hoofdstuk aan te klikken. Hiervoor is gekozen omdat er zeer omvangrijke bijlagen zijn die niet voor iedere lezer van belang zijn.

Hoofdstukken Handboek Onderwijskwaliteit

Let op: de bijlagen van de hoofdstukken zijn pas zichtbaar nadat het hoofdstuk is gedownload en geopend wordt in Adobe Acrobat.

Meer informatie
drs. J.W. (Jikke) Bekker
T 020-5983231
E j.w.bekker@vu.nl