Profielthema's

De profielthema’s van de Vrije Universiteit Amsterdam geven inhoudelijk vorm aan haar missie en hebben betrekking op onderwijs, onderzoek en valorisatie.

  • Human Health & Life Sciences bestudeert de gezondheid en het welzijn van mensen, inclusief de organisatie en bekostiging daarvan.
  • Governance for Society bestudeert de inrichting en het bestuur van organisaties en samenlevingen.
  • Science for Sustainability bestudeert de voorwaarden voor een toekomstbestendig evenwicht tussen mens, milieu en economie.
  • Connected World bestudeert de invloed van digitalisering en globalisering op menselijke, culturele, economische en politieke verhoudingen.
De wijze waarop de wetenschap zich verhoudt tot de maatschappij en andersom, is aan verandering onderhevig. Hedendaagse maatschappelijke vraagstukken nemen toe in complexiteit en vragen om een aanpak vanuit meerdere disciplines. Toekomstige wetenschappers en professionals moeten over de grenzen van hun eigen domein kunnen samenwerken. De wetenschap wordt steeds meer uitgedaagd; steeds vaker moet zij haar maatschappelijke rol legitimeren. Als universiteit moeten we ons de vraag stellen hoe we met deze ontwikkeling omgaan. Hoe integreren we wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in onze cultuur en wat betekent dit voor mensen, hun waarden en hun identiteit?

Door onderwijs, onderzoek en valorisatie in te richten langs vier profielthema’s, stimuleert de VU samenwerking over de grenzen van disciplines en verduidelijken we ons profiel voor studenten, wetenschappers en de maatschappij.