Duurzaamheid - Science for Sustainability

De missie van de Vrije Universiteit Amsterdam is: verantwoordelijkheid nemen voor mens en planeet. Voor ons heeft ‘duurzaam’ een brede betekenis.

Onze duurzaamheidsambitie voeren wij door in huisvesting, bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek. Science for Sustainability is één van onze profielthema's in de Strategie 2020-2025. Met dit thema beogen we om de voorwaarden te creëren waaronder mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht komen zonder uitputting van de aarde. We doen dat o.a. door fundamentele wetenschappelijke kennis te verbinden met kennis over het doorvoeren van duurzame veranderingen in de samenleving. Science for Sustainability is een multidisciplinair thema, waarbij meerdere faculteiten en onderdelen van de VU-bedrijfsvoering betrokken zijn. We richten ons op de gehele keten van fundamenteel en toegepast onderzoek en toepassingen daarvan in de praktijk. Met de kennis die hieruit voortkomt stellen we onze studenten in staat om bij te dragen aan een betere wereld en bereiden we hen voor op een duurzame loopbaan.

De VU is door SustainaBul uitgeroepen tot meest duurzame universiteit van Nederland 2020 én staat wereldwijd op de tweede plaats in de Times Higher Education Impact Ranking 2020  Lees meer >

Wat we doen

Visie op duurzaamheid

Wil je meer te weten komen over het standpunt van de VU op het gebied van duurzaamheid? Bekijk hieronder het VU Strategieplan 2020-2025, de Roadmap van duurzaamheid 2020-2025 en hoe wij bijdragen aan de Sustainable Development Goals.

Samenwerking duurzaamheidsplatforms

Lees hieronder meer over de verschillende betrokken partijen op het gebied van Duurzaamheid aan de VU, zoals de Green Office, Green Business Club Zuidas en het Aurora Netwerk.