Onderzoek

Onderzoek

Binnen het onderzoeksthema Science for Sustainability verbinden we fundamentele wetenschappelijke kennis met kennis over het doorvoeren van veranderingen in de samenleving. We onderzoeken aspecten van klimaatverandering, energieopwekking en het omgaan met en verantwoord exploiteren van water en schaarser wordende energiebronnen. Daarnaast vergroten wij ons begrip van de manieren waarop we noodzakelijke veranderingen in het menselijk gedrag en de maatschappij kunnen bewerkstelligen die bijdragen aan een duurzame samenleving.
Bij de VU houden ongeveer 50 onderzoeksgroepen zich bezig met onderzoek waarin duurzaamheid een centrale plaats inneemt. Green Office heeft een inventarisatie gemaakt van duurzaamheid in het VU onderzoek (Engelstalig).

Inventory of Research on Sustainability at VU >

Onderzoeksinstituten

Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) voert sinds de oprichting in 1971 onderzoek uit op het gebied van diversiteit en complexiteit in de milieuproblematiek. Het onderzoeksprogramma is geïnspireerd door het concept duurzame ontwikkeling, waarbij een geïntegreerde visie op het milieu centraal staat.

Voorbeelden van onderzoek door IVM:

Het Amsterdam Sustainability Institute (ASI) biedt een paraplu voor duurzaamheidsgerelateerd onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Geïnspireerd door de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, probeert ASI bruggen te slaan tussen VU-onderzoekers en de bredere gemeenschap om onze wetenschappelijke en maatschappelijke impact te vergroten. Ons motto is: "Integratie van kennis voor duurzame maatschappelijke keuzes". Een van de vier profileringsthema’s van de VU is Science for Sustainability. We gebruiken de SDG's om het duurzaamheidsgerelateerd onderzoek bij de VU te organiseren. Een voorbeeld van wat we als een optimale aanpak beschouwen, is de recente start van een ASI-onderzoekscluster over 'Gedrag en governance in de context van duurzaamheid en de SDG's'. Dit onderzoekcluster omvat al toegewijde onderzoekers van de School of Business and Economics en de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen.
Het Athena Instituut doet onder meer onderzoek naar maatschappelijke processen gericht op duurzaamheid en rechtvaardigheid 'sustainability and equity of societies’.
Vanuit de Faculteit Geesteswetenschappen doet het in 2016 opgerichte Environmental Humanities Center onderzoek naar de rol van duurzaamheid in cultuur en geschiedenis.
Amsterdam Water Science (AWS) is een interdisciplinair instituut van VU en UvA voor onderzoek naar duurzaam waterbeheer waar onderzoekers lokaal, nationaal en wereldwijd samenwerken. Belangrijke disciplines zijn hydrologie, ecologie, milieuchemie, milieu-economie en bestuurskunde.

Voorbeelden