(Inter)nationale ranglijsten duurzaamheid

SustainaBul
De VU is gekozen tot meest duurzame universiteit van Nederland in 2020! SustainaBul is de jaarlijkse door Studenten voor Morgen georganiseerde ranglijst tussen de Nederlandse Hoger Onderwijsinstellingen. Hierbij worden deelnemende onderwijsinstellingen beoordeeld met behulp van een vragenlijst verdeeld in de thema’s duurzaamheid in het onderzoek, onderwijs, de bedrijfsvoering en de integrale benadering. De VU doet sinds 2013 mee met SustainaBul.

Times Higher Education World University Ranking 2020
De Vrije Universiteit Amsterdam staat op de tweede plaats wereldwijd in de Times Higher Education Impact Ranking 2020 als het gaat om het ondernemen van actie tegen klimaatverandering. De ranking evalueert de bijdrage van 766 universiteiten wereldwijd aan de 17 duurzame doelen ofwel ‘sustainable development goals’. De hoge score op ‘Climate Action’ komt door de aandacht die de universiteit heeft voor het thema Science for Sustainability. Met dit thema creëert de VU voorwaarden waaronder mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht komen zonder uitputting van de aarde. Dit gebeurt door fundamentele wetenschappelijke kennis te verbinden met kennis over het doorvoeren van duurzame veranderingen in de samenleving. Bij Science for Sustainability zijn meerdere faculteiten en onderdelen van de VU betrokken. De focus ligt op de gehele keten van fundamenteel en toegepast onderzoek, en toepassingen daarvan in de praktijk. Met de kennis die hieruit voortkomt stelt de VU haar studenten in staat om bij te dragen aan een betere wereld en worden studenten voorbereid op een duurzame loopbaan,

Op basis van de totale evaluatie staat de VU op plaats 39 wereldwijd in de Impact Ranking. Lees het verslag.