Samenwerking Duurzaamheidsplatforms

Green Office VU
Green Office VU (opgericht in 2014) is het duurzaamheidsplatform van de VU voor studenten en medewerkers en wordt geleid door studenten. Het houdt zich bezig met duurzaamheidsprojecten binnen vier aandachtsgebieden (education, research, community, campus) en organiseert events, campagnes, colleges en informatiedagen. Met deze ‘community services’ (Student Consultancy Hub) staat de VU in verbinding met de maatschappij en vloeit academische kennis terug naar de samenleving.

Green Business Club Zuidas
In de Green Business Club Zuidas ontmoeten lokale bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties elkaar om samen duurzame en sociale projecten te initiëren en te implementeren op de Zuidas. Wij zijn een actieve deelnemer in deze GBC, die sinds 2017 is gehuisvest in het Hoofdgebouw van de VU. Met de GBC Zuidas vlak tegenover de Green Office VU ontstaat er een ‘groene hub’ waarmee de verbinding kan worden gelegd tussen onderwijs en onderzoek (Science for Sustainability) en het bedrijfsleven. Zo organiseerden wij in 2017 het GBC Zuidas CEO-ontbijt, waar samen is gesproken over de realisatie van de afspraken en ideeën uit de Ambitieverklaring Zuidas 2015-2020, ondertekend door 25 organisaties.

Wij vinden het belangrijk om studenten en medewerkers bij hun leer- en werkomgeving te betrekken. Het Green Office VU (opgericht in 2014) is het duurzaamheidsplatform van de VU voor studenten en medewerkers en wordt geleid door studenten. Het Green Office houdt zich bezig met duurzaamheidsprojecten binnen vier portefeuilles (campus, community, education en research) en organiseert evenementen, campagnes, colleges en informatiedagen. De Student Consultancy Hub (gestart in 2017) is opgericht om te helpen met duurzaamheidsvraagstukken binnen de universiteit en bij externe organisaties en zo de transitie naar meer duurzaamheid te faciliteren. Met deze ‘community services’ staan wij in verbinding met de maatschappij en vloeit academische kennis terug naar de samenleving.

Aurora Netwerk
Aurora brengt onderzoeksuniversiteiten in Europa bijeen in hun gezamenlijke streven naar een inclusieve en diverse universitaire gemeenschap. De Aurora universiteiten zijn excellent in onderzoek maar niet ten koste van de kwaliteit en de inclusiviteit van ons onderwijs. Wij delen een gezamenlijke missie om de maatschappij beter te maken en oplossingen te zoeken voor de grote problemen van onze wereld – en dat geldt ook voor onze studenten. In Aurora is het ons te doen om samen oplossingen vinden voor de grote uitdagingen van deze wereld, zoals duurzaamheid, digitalisering en een gezond leven. 

Aurora helpt de deelnemende universiteiten:

  • Om te leren en profiteren van elkaars successen in inclusiviteit en diversiteit. Toegankelijk universitair onderwijs is een kernwaarde en daar willen we met en naar elkaar voor uitkomen.
  • Om goed om te gaan en gebruik te maken van de kansen die toenemende digitalisering ons biedt.
  • Om onderzoek te doen en nieuwe kennis te ontwikkelen die oplossingen biedt voor grote maatschappelijke problemen: lokaal, nationaal en internationaal.
  • Om voor onze studenten niet alleen uitstekend onderwijs te bieden, maar hen ook een blijvende en betekenisvolle ervaring te geven, die hen als alumni helpt een bijdrage te leveren als verantwoordelijke wereldburgers.


SDGs