Leiden ranking

Het Centre for Science and Technology Studies (CWTS) van de Universiteit Leiden heeft een beoordelingssysteem op basis van bibliometrische indicatoren ontwikkeld. De Leiden ranglijst richt zich op alle universiteiten wereldwijd met een score 400+ geïndexeerde publicaties per jaar in het Web of Science. De 500 universiteiten met het hoogste aantal publicaties worden in de lijst opgenomen. Er worden verschillende lijsten gepubliceerd door de Leiden ranglijst. Elke ranglijst is gebaseerd op dezelfde data maar beoordeeld op basis van een andere prestatie-indicator. Een van de lijsten richt zich bijvoorbeeld geheel op het aantal publicaties, terwijl andere ook de omvang van het betreffende instituut in acht nemen. De PP10% indicator geeft het proportie van de publicaties weer van een universiteit dat, vergeleken met vergelijkbare publicaties, tot de top 10% van de vaakst geciteerde publicaties horen. CWTS heeft de PPtop 10% indicator om die reden bestempeld als de belangrijkste impact indicator van de Leiden Ranking. Aanleiding hiertoe is dat deze indicator het meest stabiel is en niet sterk beïnvloed kan worden door een enkel zeer hoog geciteerd artikel.

Vrije Universiteit Amsterdam beschouwt de Leiden ranking, met name zoals gebaseerd op de Top10% wetenschappelijke publicaties (PP Top10%), als een indicator van haar internationale positie. De aanleiding hiertoe is om in te zetten op top-publicaties. De VU behaalt de hoogste positie in rankings die veel waarde hechten aan kwantitatieve indicatoren zoals onderzoek output, publicaties en citaties; dit is het geval bij de ARWU- en Leiden ranking. De historische ontwikkeling is dat het absolute aantal van de onderzoek output (P) van de universiteit in de laatste vijf jaar een stijgende lijn vertoont. De toppositie van de VU staat wel onder druk, onder andere vanwege toenemende investeringen in wetenschap in het buitenland.

In 2019-2020 is Vrije Universiteit Amsterdam gepositioneerd op positie 85 ten aanzien van wetenschappelijke in Leiden ranking (PP top 10%, wetenschappelijke impact), zie ook de website van: Leiden ranking.

Bekijk alle Leiden ranglijsten op de website van de Leiden Ranking.
Bekijk de positionering van Vrije Universiteit Amsterdam via de link.