Art of Engagement

De Art of Engagement: wat houdt het in?

De Art of Engagement zijn vier principes die beschrijven hoe je kunt bijdragen aan een betrokken en open organisatie. De principes vormen daarmee de basis van onze samenwerking. Het is een oefening in professioneel gedrag om ons gezamenlijke werk beter en met plezier te kunnen blijven doen. 

De vier principes zijn:
  • Draag bij aan het grotere geheel
  • Toon moed in duidelijke keuzes
  • Wees transparant en duidelijk
  • Luister en geef ruimte voor groei
AOE Beeld


Voorbeelden bij ieder principe
Elk principe is uitgewerkt met enkele gedragsvoorbeelden. Bedoeld als richtsnoer voor iedere medewerker, leidinggevende en team. De Art of Engagement is immers alleen succesvol als we deze gedragswaarden met elkaar delen en levend houden met alle medewerkers van de VU. Leidinggevenden vervullen hierin uiteraard een voorbeeldrol, maar uiteindelijk draagt iedere medewerker hieraan bij.   

Hoe kun jij zelf deze principes toepassen?
Het helpt om als medewerker, leidinggevende of team regelmatig stil te staan bij hoe we met elkaar omgaan. Als we er geen tijd voor maken, praten we vaak gemakkelijker over elkaar dan met elkaar. En als we wel vertellen wat ons stoort, dan doen we dat soms te bot of juist te omslachtig. Het is net als met het aanleren van nieuwe gewoontes als niet roken of meer bewegen: je moet je eerst bewust worden van wat je anders wil om vervolgens te oefenen in het daadwerkelijk veranderen van je gedrag. 

Stel jezelf- of je team- bijvoorbeeld een van onderstaande vragen, en bedenk met behulp van de Art of Engagement wat je anders zou kunnen doen en welke positieve effecten dat kan hebben:

a. Draag jij bij aan een veilige omgeving waarin collega’s zich durven uitspreken met een idee of feedback?
b. Geef jij de vrijheid aan anderen om genomen besluiten op hun eigen manier af te handelen en toe te passen?
c. Heb jij het gevoel dat je met jouw werk een belangrijke bijdrage levert aan het werk van je collega’s?
d. Kun jij je neerleggen bij een besluit dat anders is dan je zou wensen, en het toch loyaal uitvoeren zonder cynische ondertoon of gemopper?
e. Kun jij open zijn over de verschillende belangen die meespelen bij een beslissing en hoe je daar mee omgaat?

Workshop Art of Engagement voor teams

Zodra het mogelijk is gaan we teamworkshops aanbieden. Teamworkshops zijn een frisse, constructieve manier om met je team jullie samenwerking en communicatie tegen het licht te houden. De vier principes van de Art of Engagement zijn daarvoor een geschikte leidraad: wat kan beter en hoe willen we dat aanpakken? 

Art of Engagement op je bureau of op de gang

Je kunt de principes van de Art of Engagement hier downloaden om deze levend te houden. Ook zijn er een aantal digitale of fysieke materialen ontwikkeld, om neer te zetten op werk-, studie- of overlegplekken. Posters, bureaukalenders, en kaartensets zijn ook op deze pagina te bestellen.