Strategie 2020-2025

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft voor de komende jaren een ambitieuze strategie gekozen: VU Strategie 2020-2025. Drie speerpunten staan daarin centraal: duurzaam, ondernemend en divers. Deze geven richting aan ons handelen en aan de inhoud van onze kerntaken onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering.

Binnen deze kerntaken hebben we negen ambities geformuleerd, waarop wij de nadruk leggen gedurende de looptijd van de strategie.

De strategie onderscheidt verder vier inhoudelijke profielthema’s- Human Health and Life Sciences, Connected World, Governance for Society en Science for Sustainability. Deze thema's reflecteren onze inhoudelijke focus en verbinden ons met de wereld om ons heen.

VU-breed zijn projectleiders en tal van medewerkers betrokken bij de realisatie van onze strategische doelstellingen. Ben je benieuwd naar hoe dit verloopt? Op deze pagina lees je hier meer over en ontdek je wat al is gerealiseerd.

Bekijk ook de infographic voor een toelichting op de strategie en de samenhang tussen speerpunten, ambities en profielthema's.

De projectorganisatie bestaat uit diverse teams:

Kernteams
Voor elk van de drie speerpunten en negen strategische ambities is een kernteam geformeerd. Het kernteam is verantwoordelijk voor de vertaling van de doelstellingen uit onze strategie naar concrete acties en projecten en ziet toe op de uitvoering ervan.

Werkgroepen
Elk kernteam formeert 1 of meerdere werkgroepen, waarbinnen de inhoudelijke uitwerking en uitvoering van acties en projecten ter hand wordt genomen.

Trekkers (projectleiders)
De kernteams worden ondersteund door een trekker. Deze VU-medewerkers zijn voor een substantieel deel van hun tijd vrijgemaakt om het implementatieproces van hun speerpunt of strategische ambitie vorm te geven en zijn de verbindende schakel naar de lijnorganisatie toe. Bekijk onderstaand schema voor het overzicht van trekkers:

Speerpunt / ambitieTrekker
Ondernemend /Impact door O&OErik Boer
DuurzaamIvar Maas
DiversRuard Ganzevoort
Nathalie Janssen
Toekomstbestendige onderwijsvormenErna Klein Ikkink
Leven Lang OntwikkelenBrendy Boogaard
Profielthema's en Focus & PositiePeter Beek
Wetenschappelijke reputatieRichard de Waard
DigitaliseringCécile Willems
Sociale campusStefan Titus
Erkennen en WaarderenMarjolein Vloothuis
Slagvaardig en wendbaarBart van Leijen
Nynke Rodenhuis

Strategieteam
Voor de algehele coördinatie en ondersteuning van de implementatie van de strategie is een strategieteam ingericht. Dit team bestaat uit (de parttime inzet van):

Programmadirecteur: Bart van Leijen
Beleid: Nynke Rodenhuis
Organisatie & Financiën: Tim Mensink
Beleid: Ellen Koudijs – Siebel
Communicatie: Bart Leeuwenburgh
Communicatie: Omayra Mac Donald
Secretariaat: Merijn Sligting

Voor de implementatie van de strategie hanteren we een specifieke methode: de DOT-methode (Do One Thing). De kern van deze methode is dat er steeds in perioden van vijf maanden intensief wordt gewerkt aan een beperkt aantal projecten (DOT’s) en dat deze tot een concreet eindresultaat worden gebracht. Deze methode helpt ons te prioriteren en concretiseren. Aan het einde van elke vijf maandelijkse periode organiseren we een strategische conferentie, waarin we terugblikken op de resultaten en waarin roadmaps met nieuwe prioriteiten worden geformuleerd voor de navolgende periode.
De belangrijkste resultaten van het eerste implementatiejaar zijn op een rij gezet in The VU Strategy Times. Wil je weten waaraan we de komende periode werken, bekijk dan de roadmaps van de speerpunten en ambities onder het kopje 'Roadmaps 2021'.

Bekijk een overzicht van de roadmaps en websites die bij de verschillende speerpunten en ambities horen:

Ondernemend 
Website
Roadmap
Duurzaam 
Website
Roadmap
Divers
Website
Roadmap
Toekomstbestendige onderwijsvormen
Website
Roadmap
Leven Lang Ontwikkelen
Website
Roadmap
Profielthema's en Focus & Positie
Website
Roadmap
Wetenschappelijke reputatie
Website
Roadmap
Digitalisering
Website
Deze ambitie heeft geen roadmap beschikbaar. 
Specifieke vragen over de planning kun je stellen aan de trekker
via:vustrategie@vu.nl
Sociale campus
Roadmap
Erkennen en Waarderen
Website
Roadmap
Slagvaardig en wendbaar
Deze ambitie heeft geen website en roadmap beschikbaar.
Specifieke vragen over de planning kun je stellen aan de trekker(s) 
via:vustrategie@vu.nl

Wil je meer weten over de strategie van de Vrije Universiteit Amsterdam, neem dan contact op met vustrategie@vu.nl. Ook als je passende initiatieven hebt of vanuit jouw specialisme én enthousiasme graag wil bijdragen aan de verdere implementatie van de strategie, neem dan contact met ons op. Het kantoor van het strategieteam is te vinden op de VU-campus op de begane grond van het W&N gebouw, kamernummer: G0-76.