Uitgelicht

De VU wil antwoorden vinden op wetenschappelijke en maatschappelijke vragen. Ons profiel en onze missie zijn niet slechts woorden op papier, maar zijn terug te vinden in de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn op deze pagina’s terug te vinden, het gaat bijvoorbeeld om projecten als de Vrije Schrijver, onze profileringsthema’s en de manier waarop de VU omgaat met het thema diversiteit.

Academische vrijheid: de noodzaak van een veilig academisch onderdak

De VU biedt wetenschappers in nood tijdelijk een veilige haven door hen te laten lesgeven en onderzoek te laten doen. De VU werkt hierin nauw samen met het UAF (Stichting voor Vluchteling-Studenten) en is aangesloten bij het internationale netwerk Scholars at Risk.

Duurzaamheid - Science for Sustainability

De VU heeft een duidelijke langetermijnvisie en ambitie op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het onderwijs en onderzoek, van de bedrijfsvoering én in de gebouwen op de campus.

KnowVU

Het Kennisnetwerk Onderwijs VU (KnowVU) komt voort uit de eerste Leergang Onderwijskundig Leiderschap die in juni 2013 van start ging op de VU. KnowVU is een onafhankelijk kennisnetwerk van docenten die willen leren, stimuleren en zich gezamenlijk willen inzetten voor een voordurende verbetering van onderwijs.

Projecten onderwijsinnovatie

De Vrije Universiteit Amsterdam werkt voortdurend aan innovatie op het gebied van onderwijs, zowel op het gebied van de didactiek als van technologische ondersteuning. Dit gebeurt op kleine schaal door individuele docenten en op grotere schaal door opleidingen of faculteiten. Een belangrijke motor voor onderwijsinnovatie zijn innovatieprojecten, vaak ondersteund met middelen vanuit stimuleringsregelingen.

Diversiteit

De samenleving en daarmee onze universitaire gemeenschap is in veel opzichten divers. Er zijn verschillen in gender, seksuele oriëntatie, nationaliteiten, culturen, denkwijzen en religies. Daarnaast is er veel aandacht voor medewerkers en studenten met een beperking. Wij leiden onze studenten op om te kunnen omgaan met deze verschillen. Zodat zij als professionals in staat zijn zaken vanuit een breder perspectief te bekijken, en als toekomstige leiders het verschil kunnen maken in de samenleving.

Research Data Management

De Vrije Universiteit Amsterdam hecht aan een zorgvuldige omgang met onderzoeksdata. In de huidige tijd van digitalisering is dit meer dan ooit van belang. De VU heeft hiervoor speciale protocollen waardoor zorgvuldigheid altijd gewaarborgd wordt.