Internationalisering

De internationalisering van de Vrije Universiteit Amsterdam is een vanzelfsprekende reactie op globalisering; het verdwijnen van grenzen en de vergroting van het speelveld waarop we onze activiteiten kunnen ontplooien. We groeien op de VU steeds meer naar een gemeenschap met een internationale cultuur, waar studenten en medewerkers met verschillende achtergronden en nationaliteiten elkaar ontmoeten. Door actief de maatschappelijke betrokkenheid van studenten en medewerkers te stimuleren, bevordert de VU interdisciplinaire, grensoverschrijdende academische samenwerking en internationale uitwisseling. Zowel de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek als van onze maatschappelijke betrokkenheid floreert door internationalisering.

Onderwijs

Om (internationale) studenten voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan, besteden we aan de VU veel aandacht aan internationalisering van het onderwijs.

Onderzoek

Voor internationaal onderzoek zijn diverse subsidies beschikbaar. Promovendi worden geworven via internationale netwerken van medewerkers van faculteiten en Academic Transfer.

Samenwerking

Aurora-netwerk, Centrum voor Internationale Samenwerking (CIS) en uitwisselingspartners.

International Office

Het International Office van de Vrije Universiteit Amsterdam is een onderdeel van Student- & Onderwijszaken en houdt zich bezig met de internationale mobiliteit van studenten en medewerkers.