Onderwijs

Om (internationale) studenten voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan, besteden we aan de VU veel aandacht aan internationalisering van het onderwijs. Zo bieden we naast diverse Nederlandse opleidingen, zowel op bachelor- als op masterniveau onderwijs in de international classroom. Het onderwijs wordt hierbij in het Engels gegeven, het curriculum biedt een internationaal en intercultureel perspectief, en de aanwezigheid van zowel Nederlandse als buitenlandse studenten zorgt er voor dat studenten leren omgaan en samenwerken met studenten uit andere landen en culturen.

De VU kent naast de Nederlandse opleidingen diverse vormen van internationaal onderwijs die in het Engels verzorgd worden. Er is volledig Engelstalig onderwijs op bachelor-, master- en PhD-niveau. In totaal biedt Vrije Universiteit Amsterdam een groot aantal Engelstalige opleidingen aan; 14 bacheloropleidingen en meer dan 115 volledige masteropleidingen met een groot aantal afstudeerrichtingen, in vrijwel alle vakgebieden. 

Studenten kunnen tijdens de opleiding een Engelstalige minor volgen met een speciaal afgestemd vakkenpakket, of afzonderlijke vakken volgen naar interesse. De VU biedt hiervoor de mogelijkheid binnen de VU en bij partnerinstellingen.

Het aantal internationale opleidingen, en het aantal internationale studenten en nationaliteiten groeit binnen de VU. Het International Office draagt hieraan bij door middel van o.a. beleid, werving, begeleiding en binding.

Door de instroom van talentvolle internationale studenten wordt de kwaliteit van ons Engelstalig onderwijs verbeterd. Daarnaast ontstaat er door deze internationale instroom een werkelijke 'international classroom'. De international classroom brengt studenten in een internationale omgeving door ze te laten samenwerken met studiegenoten van andere culturen en nationaliteiten, kennis te laten maken met andere manieren van lesgeven en beoordelen, te leren zich uit te drukken in een taal die niet hun moedertaal is, en ze een ruimere blik te geven door ze in contact te laten komen met andere manieren en gebruiken. Studenten ontwikkelen zo internationale en interculturele competenties, kennis en vaardigheden.
Het International Office ondersteunt bij de internationalisering van het curriculum door vanuit kennis en ervaring te adviseren bij het inhoudelijk aantrekkelijker maken van het programma. Daarnaast biedt het International Office de International Classroom Knowledge Series. Dit is een programma van colleges, workshops en seminars, speciaal ontworpen voor faculteits- en VU-medewerkers die betrokken zijn bij het internationale curriculum en classroom ontwikkelingen.

Protocol nieuwe Engelstalige opleidingen
Bij het voornemen tot het starten van een nieuwe internationale opleiding of afstudeerrichting wordt door het International Office een marktonderzoek uitgevoerd naar de marktpotentie, concurrentiepositie, wervingskansen en instroomverwachting. Het VU International Office biedt ook advies over de naamgeving, begeleiding bij de inrichting van het communicatieproces en de procedures, de internationale marketing en promotie van de nieuwe opleiding of afstudeerrichting, of op het gebied van internationalisering van het curriculum.

Internationaliseringsscan
(Nieuwe) opleidingen kunnen de VU Checklist Bijzonder Kenmerk Internationalisering gebruiken om de mate en kwaliteit van internationalisering van de opleiding te onderzoeken, en om eventueel de aanvraag van het betreffende NVAO-kenmerk aan te vragen.

Internationale uitwisselingsprogramma's behoren tot één van de kernactiviteiten van internationalisering. Door uitwisselingsprogramma’s van een semester en ander (kortdurend) verblijf in het buitenland te stimuleren, geven wij onze studenten de kans om zich buiten de bekende omgeving van de VU te ontwikkelen en zogenaamde 21st century skills op te doen in een globale context. Dit betreft voornamelijk studentenuitwisseling voor een semester: exchange. 

Een uitwisseling wordt ook wel studiepuntmobiliteit genoemd. Dit zijn alle kortdurende verblijven in het buitenland bij een van de 250 partnerinstellingen welke binnen de het studieprogramma vallen en waar studenten (ECTS) credits voor krijgen. De examencommissies van de faculteiten bepalen welke vakken goedgekeurd worden binnen dit programma, waarbij wordt gekeken naar niveau en inhoud per vak.

Mobiliteitsprogramma’s 

Naast reguliere uitwisselingsprogramma’s, zijn er andere vormen van internationale mobiliteitsprogramma’s waar de VU actief in is: 

 • Stages
  Internationale stages zijn belangrijk voor de toekomstige carrière van een student. Studenten doen niet alleen werkervaring op, maar leren ook de taal en cultuur van een land begrijpen en ervaren het werken in een internationale context. Onder andere om deze reden wordt een buitenlandse stage gewaardeerd door veel bedrijven. De VU wil actief bijdragen aan deze ontwikkeling van studenten.
 • Faculty-led programma’s
  Om het aanbod aan relevante buitenlandervaringen voor studenten te verbreden, zijn zogenaamde faculty-led programma’s ook mogelijk. Een faculty-led programma betreft (een deel van) een VU vak dat door de docent in het buitenland wordt gedoceerd aan een groep studenten vanuit dat betreffende vak. Dit gaat verder dan een studiereis, en heeft idealiter een onderdeel community engagement in zich.
 • Amsterdam Summer School
  VU Amsterdam Summer School biedt studenten de mogelijkheid in de zomer 2 weken een intensieve training te volgen in juli en augustus. De VU biedt een groot aantal cursussen aan, vanuit vrijwel alle vakgebieden.
 • Semester in Amsterdam
  Bij dit programma komen internationale studenten één of twee semesters studeren aan de VU.

De VU heeft voor de werving van internationale studenten een integraal wervingsbeleid opgesteld; naast wereldwijde promotie is een aantal wervingslanden geselecteerd voor aanvullende activiteiten en middelen. Hierbij valt te denken aan het bezoeken van onderwijsbeurzen, scholenbezoeken, presentaties, adwords campagnes, oriëntatiewebsites, webinars en social media campagnes. Ook werkt de VU samen met zorgvuldig geselecteerde wervingsagenten in China, Indonesië, India, Rusland, Zuid Korea en de VS en vertegenwoordigers van de VU in Rusland en Colombia. Zij werven studenten, ondersteunen hen bij hun aanmelding en voeren (gedeeltelijk) een voorselectie uit. 

Ook worden huidige studenten en alumni ingezet bij de werving. Deze ambassadeurs zijn zichtbaar op de VU website en beantwoorden vragen van toekomstige studenten, geven presentaties, rondleidingen en posten op social media. Voor bestaande internationale opleidingen en afstudeerrichtingen die het aantal internationale studenten willen vergroten of problemen hebben met internationale werving wordt een brede analyse gemaakt over de mogelijke oorzaken, advies gegeven over de toename van de instroom, een plan gemaakt en uitgevoerd.

De medewerkers binnen het International Office helpen studenten bij de aanmelding van de student. Er vindt een eerste screening van de toelaatbaarheid plaats op basis van diverse documenten. Het gaat hierbij om de waardering van het buitenlandse diploma en de andere onderdelen van het aanmelddossier. Bij bachelorstudenten wordt de toelating door het team verzorgd, wanneer de toelatingseisen vanuit de opleiding bekend zijn. Bij de masterstudenten geven de International Student Advisors een deskundig advies over toelating aan de faculteit, waarna zij beslissen.

Mastermind
De VU is betrokken bij een Erasmus+ project, Mastermind Europe, waarin richtlijnen en tools voor op vaardigheden gebaseerde toelatingseisen voor masteropleidingen als alternatief voor diplomawaardering van vooropleidingen worden ontwikkeld. Diverse opleidingen zijn betrokken bij deze pilot.

Taal
Voor alle opleidingen aan de VU gelden toelatingseisen met betrekking tot het vaardigheidsniveau in de taal van instructie. De VU biedt via het Taalloket taalcursussen aan voor studenten, medewerkers en docenten.

De beschikbaarheid van beurzen draagt bij aan verschillende internationaliseringsdoelstellingen van de VU. Het VU International Office beheert meerdere beurzenprogramma’s voor zowel inkomende als uitgaande studenten. Voorbeelden van aangeboden beurzen voor studenten zijn onder andere:

 • VU Fellowship Programme (VUFP): voor inkomende internationale studenten die voor een masterprogramma zijn toegelaten op de VU. 
 • Holland Scholarship Programme – incoming (HSP-incoming): voor inkomende non-EU/EER studenten die voor een masterprogramma zijn toegelaten op de VU.
 • GLOBE beurs: voor VU studenten die op uitwisseling gaan naar een non-EU/EER partnerinstelling.
 • Fondsendesk beurs: voor VU studenten die op stage gaan naar een non-EU/EER bestemming.
 • Holland Scholarship Programme – outgoing (HSP-outgoing): voor VU studenten die op uitwisseling gaan naar een partnerinstelling in Zuid-Afrika of Indonesië, of naar Renmin University of China of naar Beijing University of Technology.