Onderzoek

Voor internationaal onderzoek zijn diverse subsidies beschikbaar. Hieronder volgen de meest voorkomende programma's die door het VU International Office ondersteund worden: 

Promovendi

De werving van internationale promovendi vindt vooral plaats langs internationale netwerken van medewerkers van faculteiten. Vacatures worden ook door Academic Transfer (AT) in het buitenland onder de aandacht gebracht. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van voor het vakgebied kenmerkende manieren om vacatures onder de internationale aandacht te brengen, bijvoorbeeld tijdens conferenties.