International Office

Profiel en dienstverlening

Het International Office van de Vrije Universiteit Amsterdam is een onderdeel van Student- & Onderwijszaken en houdt zich bezig met de internationale mobiliteit van studenten en medewerkers. Het International Office verzorgt, ondersteunt en organiseert meerdere internationale en culturele activiteiten en programma’s op de campus om het zo toegankelijk mogelijk te maken voor studenten en medewerkers. Daarnaast biedt het International Office alle benodigde informatie aan internationale studenten m.b.t. aanmeldingsprocedures, huisvesting, visa, werkvergunningen en andere soorten diensten voorafgaand, tijdens en na hun verblijf in Amsterdam.


Organisatie

Het team Mobility bereidt mede internationaliseringbeleid op instellingsniveau voor, adviseert hierover en biedt services aan studenten en buitenlandse gasten van de universiteit.

De afdeling:

  • behandelt de centrale aanmeldingen van buitenlandse studenten, die een Engelstalige bachelor- of masteropleiding willen volgen
  • verzorgt de diplomawaardering van buitenlandse getuigschriften
  • verwerkt de aanvragen voor visa, verblijfsvergunningen en tewerkstellingsvergunningen voor studenten en gasten.
  • geeft voorlichting aan VU-studenten over de mogelijkheden voor studie en stage in het buitenland
  • evalueert samenwerking met partners
  • beheert diverse fondsen en uitwisselingsprogramma’s
  • verzorgt huisvesting voor buitenlandse studenten en gasten van de V
  • beheert een grote verscheidenheid aan financiële beurzen voor student en staf mobiliteit en rapporteert hierover
  • organiseert het IO aankomstdagen en evenementen tijdens verblijf aan de VU t.b.v. student/staf-ontwikkeling zoals career services, buddy-programma's en andere community building events.

De Mobility Afdeling bestaat uit de volgende vier teams:

Degree mobility
Het mogelijk maken van alle vormen van internationale mobiliteit die gericht zijn op het behalen van een VU diploma. De belangrijkste groep wordt gevormd door inkomende internationale masterstudenten, maar ook bachelor studenten en PhD-studenten behoren tot de doelgroepen. Tot kern activiteiten horen met name werving, toelating (diplomawaardering) en studentenbinding.

Student Exchange
Het aangaan van samenwerkingsverbanden met buitenlandse hoger onderwijsinstellingen met als doel studentenmobiliteit naar en van de VU. Het gaat hier om studiepunt mobiliteit van kort verblijf (paar maanden) tot een semester of jaar, met doel om studiepunten te behalen en buitenland ervaring op te doen. Binnen het team zijn voor specifieke regio’s experts werkzaam. De institutionele Erasmus+ coördinator is ook binnen het team belegd.

International Services Team
Het services team biedt diensten aan voor internationale studenten, gasten en medewerkers. Deze diensten omvatten ondersteuning bij huisvesting, visa en/of verblijfsvergunning en het beheer en de administratie van financiële beursprogramma’s. 

Study Abroad team (VU Amsterdam Summer School en Semester in Amsterdam)
Het International Office initieert en organiseert specifieke programma’s voor studenten zoals Amsterdam Summer School in de zomermaanden en het Semester in Amsterdam programma.

Ondersteunt en ontwikkelt de internationaliseringsstrategie en -beleid van VU Amsterdam.
Verantwoordelijk voor de wereldwijde promotie, marketingcommunicatie, marktonderzoek, plannen en uitvoering ten behoeve van alle internationale Bachelor- en Masterprogramma’s. Daarnaast worden internationale communicatietrajecten uitgevoerd en de introductie van nieuwe opleidingen en afstudeerrichtingen begeleid. Het aangaan en onderhouden van relaties met buitenlandse instellingen en organisaties, zoals wervingsagenten, representatives, ambassades en Netherlands Education Support Offices (NESO’s) die bijdragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve groei van internationale mobiliteit behoren tevens tot de kerntaken.
Het Center for International Cooperation (CIS) ondersteunt en promoot de universiteitsstrategie van internationalisering en diversiteit. Het is de projectorganisatie binnen het VU International Office dat in samenwerking met faculteiten projecten acquireert en uitvoert in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Die projecten sluiten aan bij de facultaire onderzoeksprioriteiten.
Finance en administratie ondersteunt en verzorgt diverse financiële en administratieve taken en activiteiten.
Het secretariaat ondersteunt de dienst met tal van praktische taken.

Directeur: de heer Mr. Frans A.M. Snijders

Frans Snijders (1956) begon in 2013 als directeur van het International Office na een carrière bij de School of Business and Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Leiden en het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI). Frans is met name geïnteresseerd in de uitdagingen als gevolg van de internationale samenstelling van het onderwijs. Internationale en culturele diversiteit leiden vaak tot conflicten en staan aan de basis van meningsverschillen, maar het is tegelijkertijd de ultieme inspiratie en enabler van vooruitgang. Onderwijs, onderzoek en de maatschappelijke impact van de VU profiteren van deze vooruitgang en internationale community.

Frans Snijders

Contact

VU International Office
Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105, kamer 0E-68
1081 HV Amsterdam The Netherlands


E: international@vu.nl

Meer contactgegevens van het International Office.