Samenwerking

Aurora

De VU heeft in 2016 samen met 8 andere gerenommeerde Europese onderzoeksuniversiteiten het strategische netwerk Aurora opgericht. Deze universiteiten delen de visie van de VU en zijn, net zoals de VU dat is, ervan overtuigd dat door samenwerking een nog betere en meer relevante bijdrage aan de samenleving van morgen geleverd kan worden. Binnen Aurora werken academici, studenten en medewerkers van al die universiteiten daarom samen op verschillende interessegebieden, zoals maatschappelijke relevantie en research impact, diversiteit en betrokkenheid, onderwijsinnovatie, digitalisering, internationalisering, duurzaamheid, energie en klimaat, en Human Life en Health. 

Ook is er volop ruimte voor initiatieven van studenten van de aangesloten universiteiten. Door deze groeiende samenwerking binnen Aurora-verband, ontstaat er een dynamische wisselwerking tussen het internationaliseringsbeleid van de VU en de agenda van het Aurora netwerk.

Centrum voor Internationale Samenwerking (CIS)

Het Centrum voor Internationale Samenwerking (CIS) coördineert projecten en voert projectactiviteiten uit in samenwerking met partners (universiteiten, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties) in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deze extern gefinancierde projecten richten zich op mondiale maatschappelijke problemen en uitdagingen. CIS geeft uitdrukking aan de maatschappelijke betrokkenheid van de Vrije Universiteit Amsterdam in internationaal opzicht, in lijn met de profileringsthema's.

Uitwisselingspartners

In de internationale context geldt "je bent met wie je samenwerkt": onze internationale positie en profilering worden medebepaald door onze keuze van uitwisselingspartners (overzicht). De VU streeft ernaar een portfolio op te bouwen van onderzoeksuniversiteiten die goed onderwijs bieden, en bij voorkeur in de top 200 van de bepalende internationale rankings staan.

Ontvangen van buitenlandse delegaties/bezoekers

De VU verwelkomt regelmatig vertegenwoordigers van buitenlandse instellingen op verschillende niveaus in de organisatie. Voorbeelden zijn: 

  • bestuurlijke missies waarbij het CvB of het facultair bestuur betrokken bij is;
  • contactpersonen van onze strategische partners, netwerken of van de International Offices van onze uitwisselingspartners;
  • individuele bezoekers voor onze onderzoekers;
  • samenwerkingspartners zoals wervingsagenten die wij inzetten voor de werving van studenten.