Contact KnowVU

Samenstelling van het Dagelijks Bestuur

Het netwerk wordt geleid door een vijftal personen:

dr. G.G. (Gerhard) van de Bunt (voorzitter, FSW)
dr. M.M. (Marjan) van Duist (VUmc SMS)
prof. dr. J.W. (Joke) van Saane (FGG)
mr. W.P. (Wim) Boor (FRG)
N.C.E. (Nadia) van der Pool, MSc (secretaris, FSW)


Wim Boor
Wim Boor is docent aan de Faculteit der rechtsgeleerdheid, sinds 2004 bij Staats- en bestuursrecht, sinds 2008 bij Rechtstheorie en rechtsgeschiedenis. Ervaring in werkgroeponderwijs, coördinatie van grootschalige vakken, aansturing junior collega’s, vaardighedenonderwijs. Opleidingscoördinator sinds 2013. Ervaring in intensivering onderwijs, digitale toetsing. Gediplomeerd BKO en SKO.
Ideaal: maak studenten weer trots op de universitaire studie!  email icoon2
Gerhard van de Bunt
Gerhard van de Bunt is UHD aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, afd. Sociologie. Na jaren Onderwijsmanager/ Opleidingsdirecteur van de opleiding Sociologie en Methoden en Technieken te zijn geweest is hij nu o.m. Onderwijsprojectleider, honourscoördinator en lid van de Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK). Geeft onderwijs op het gebied van netwerkanalyse en statistiek, o.a. aan de Politieacademie. Ervaring met curriculumontwikkeling, organisatie van M&T-onderwijs, online leeromgevingen, post-academisch onderwijs en coördinatie van minoren. Heeft de Leergang Onderwijskundig Leiderschap afgerond. email icoon2
Marjan van Duist
Marjan van Duist is opleidingscoördinator van de Master Oncology (Faculteit der Genees kunde, VUmc) en verantwoordelijk voor het bachelor oncologie onderwijs op het Amsterdam University College. Na een onderzoekscarrière in het buitenland heeft zij zich gericht op haar passie: het geven en organiseren van goed onderwijs. Momenteel is Marjan bezig met de innovatie van het volledige master curriculum en tevens lid van de Stuurgroep Onderwijs Kwaliteit VU (STOK). Zij heeft ervaring met het aansturen van professionals, curriculuminnovatie, accreditatie en onderwijsorganisatie binnen een groot instituut zoals de VU. Gediplomeerd: BKO, SKO en LOL. email icoon2
Joke van Saane
Joke van Saane is godsdienstpsycholoog en onlangs benoemd als hoogleraar Theologie en Religiestudies en portefeuillehouder onderwijs aan de Faculteit der Godgeleerdheid. Ze heeft veel ervaring met kwaliteitszorg. Als opleidingsdirecteur van de bachelor theologie in joint degree met de PThU heeft ze geleerd hoe complexe processen rond curriculumontwikkeling verlopen en aangestuurd worden. Zij hoorde bij de eerste lichting van de Leergang Onderwijskundig Leiderschap. email icoon2
Nadia van der Pool
Nadia van der PoolNadia van der Pool is als onderwijscoördinator bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen betrokken bij verscheidene onderwijsgerelateerde processen. Als ambtelijk secretaris van KnowVU draagt zij onder andere zorg voor het organiseren en coördineren van de KnowVU evenementen, de website en de communicatie binnen en buiten KnowVU.email icoon2