Missie

KnowVU is een onafhankelijk kennisnetwerk dat docenten samenbrengt die SKO en/of de leergang Onderwijskundig leiderschap hebben afgerond en daarmee onderwijs hoog in het vaandel hebben staan. Het is een netwerk van collega's die willen leren, sturen en stimuleren en zich gezamenlijk willen inzetten voor een voortdurende verbetering van onderwijs.

Het initiatief wordt van harte ondersteund door de rector, Prof. dr. Vinod Subramaniam en door het OPO (het overlegorgaan van de portefeuillehouders onderwijs). Samenwerking staat hoog in het vaandel. Dit betekent in dit verband dat het netwerk zelf partners zoekt en heeft, zoals bijvoorbeeld het Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB) en de Dienst Onderwijskwaliteitszorg.

Uitwisselen van expertise

KnowVU organiseert op reguliere basis onderwijscolloquia waarin innovatie en kwaliteit van onderwijs centraal staan. KnowVU levert een bijdrage aan zowel VU-brede als facultaire onderwijsdagen. Via het kennisplatform worden best practices uitgewisseld en videoverslagen van de onderwijscolloquia beschikbaar gesteld.

Adviseren en meedenken

KnowVU kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Advies kan ook binnen het kennisnetwerk worden gezocht bij een collega met de gewenste expertise. Leden van het netwerk zijn tevens op persoonlijke titel betrokken bij verschillende onderwijsprijzen.

Stimuleren van innovatie

KnowVU reikt jaarlijks stimuleringsfondsen (KnowVU Awards) uit waarmee VU docenten innovatieve onderwijsideeën kunnen uitwerken binnen het eigen onderwijs. Deze prijzen worden beschikbaar gesteld door de Vrije Universiteit. Iedere docent met een creatief idee waardoor onderwijskwaliteit en beter leren wordt bevorderd kan zich straks via de nieuwe website aanmelden.