Projecten onderwijsinnovatie

De Vrije Universiteit Amsterdam werkt voortdurend aan innovatie op het gebied van onderwijs, zowel op het gebied van de didactiek als van technologische ondersteuning. Dit gebeurt op kleine schaal door individuele docenten en op grotere schaal door opleidingen of faculteiten. Een belangrijke motor voor onderwijsinnovatie zijn innovatieprojecten, vaak ondersteund met middelen vanuit stimuleringsregelingen.

Kwaliteitsplan VU

In het kader van het Kwaliteitsplan van de VU worden VU-breed en op alle VU faculteiten projecten uitgevoerd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Vaak zijn innovaties onderdeel van deze projecten.

Actuele innovatieprojecten

VU Network for Teaching & Learning VU NT&L / VU Onderwijswerkplaats
VU NT&L wil de florerende en inspirerende onderwijsgemeenschap van de VU zijn. Faculteiten, docenten, studenten, LEARN! Academy, Universiteitsbibliotheek, Student- en Onderwijszaken, Informatietechnologie, het Audiovisueel Centrum en KnowVU werken erin samen om excellent onderwijs op de VU te realiseren. VU NT&L werkt aan drie strategische doelen van de VU: 

  • het versterken van de onderwijscultuur
  • het versterken van de onderwijskwaliteit
  • het versterken en realiseren van onderwijsinnovaties

Alle docenten en studenten zijn welkom in de VU Onderwijswerkplaats om met elkaar te werken en elkaar te inspireren. Er wordt gewerkt aan innovaties zoals de inzet van instrumenten om het nakijken van werkstukken te verbeteren en om het studiesucces te verbeteren (bijvoorbeeld Goal-Setting). VU NT&L versterkt ook projecten als ‘De Mixed Classroom’ en ‘Community Service Learning’.

Onderwijsmiddag VU / VU Education day
Jaarlijks vindt de VU Onderwijsmiddag plaats. Tijdens deze middag staan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van visie op het onderwijs, curriculum, didactiek en maatschappelijke ontwikkelingen centraal. Aan de hand van een inspirerende keynote spreker en vele parallelsessies worden deze ontwikkelingen gedeeld met de hele VU-gemeenschap. Het is een moment van ontmoeting en het opdoen van nieuw ideeën. Meer informatie: Silvester Draaijer, s.draaijer@vu.nl

KnowVU
Het Kennisnetwerk Onderwijs VU (KnowVU) is een actieve gemeenschap van VU-docenten die elkaar inspireren om het beste onderwijs te maken en het beste uit studenten te halen. Door het actief uitwisselen van informatie en best-practices via bijeenkomsten en de website kan iedereen profiteren van elkaars kennis. Meer informatie: knowvu@vu.nl

Onderwijsprijzen
De VU stelt een aantal prijzen en premies beschikbaar om het ontwikkelen van het beste onderwijs te stimuleren. Elk jaar zijn op facultair niveau verkiezingen voor de beste docent en de meest getalenteerde student. Ook universiteitsbreed worden jaarlijks prijzen uitgereikt aan de meest getalenteerde student (StudentTalent) en jonge docent (DocenTalent). Om het jaar is er een prijs voor de senior docent van het jaar (Van der Duyn Schoutenonderwijsprijs) en de Innovatieprijs van € 50.000 voor het team van docenten met het meest veelbelovende innovatieve onderwijsidee. 

KnowVU reikt tweemaal per jaar een innovatiepremie van tweemaal € 5.000 uit voor het beste onderwijsidee. De Adviesraad ICT en Onderwijs VU kent jaarlijks vijf maal een Grassroots stimuleringpremie toe voor een persoonlijke onderwijsinnovatie van een docent die daarbij ICT inzet. Meer informatie: Silvester Draaijer, s.draaijer@vu.nl

Nationale prijzen en projecten

Jaarlijks ontvangen docenten van de VU Amsterdam prijzen en stimuleringspremies voor innovatieve onderwijsprojecten.

Comenius Fellows
Inmiddels heeft de VU een flink aantal Comeniusbeurzen voor onderwijsinnovatie verkregen. De VU heeft zowel Teaching Fellows, Senior Fellows als Leadership Fellows verworven. Bekijk het overzicht van de verworven projecten.

SURF stimuleringprojecten voor open en online onderwijs
SURF is het samenwerkingsverband van Universiteiten en Hogescholen om gezamenlijk ICT vraagstukken op te pakken. Via SURF worden ook stimuleringsregelingen uitgevoerd.
Momenteel voert de VU het project ‘SHARESTATS - Statistiekopgaven open delen met een vakcommunity van docenten’ uit. Bekijk het overzicht van de VU SURF-projecten.