VU Network for Teaching & Learning - VU Onderwijswerkplaats

OnderwijswerkplaatsBij ons kunnen docenten terecht voor al hun vragen over onderwijs. Je leert betrokken collega’s kennen, je doet kennis op over bewezen effectieve en creatieve onderwijsmethodes en je kan experimenteren met de nieuwste onderwijstechnieken. Er zijn altijd studenten in de Onderwijswerkplaats waar je je ideeën aan kan toetsen.


ONDERWIJSCULTUUR

We zorgen ervoor dat iedereen die betrokken is bij het onderwijs elkaar beter leert kennen. We doen dit door het organiseren van bijeenkomsten over relevante onderwijsthema’s, door docenten en ideeën met elkaar te verbinden en door het ondersteunen van intervisiegroepen, groepen met een specifieke positie (bijv. opleidingsdirecteuren) of onderwijsthemagroepen zoals over het tutoraat, methoden- en techniekenonderwijs of het geven van feedback met digitale middelen als activerende werkvorm.

ONDERWIJSKWALITEIT

We ondersteunen de ontwikkeling van professionaliseringsactiviteiten op het gebied van didactische en persoonlijke ontwikkeling van docenten. We stimuleren het ontwikkelen van activiteiten en scholing op basis van vraag vanuit de VU. We verspreiden kennis over onderwijs via onze website en andere communicatiekanalen.

ONDERWIJSINNOVATIE

We helpen docenten bij kleine en grote innovaties op het gebied van onderwijs, didactiek en ICT. We stellen kleine subsidies beschikbaar om nieuwe onderwijsvormen uit te proberen. Verder helpen we bij het onderzoek naar de effectiviteit van de innovaties. Tot slot ondersteunen we bij de succesvolle opschaling van onderwijsinnovaties.

VU Network for Teaching and Learning is het netwerkverband tussen KnowVU, LEARN! Academy, LEARN!, UB, SOZ, IT, FCO/AVC en de faculteiten. KOM LANGS, EN DOE MEE!

Locatie: HG-1B.21

Contact: onderwijswerkplaats@vu.nl