Over Pre-University College

De programma's van het Pre-University College worden verzorgd door het projectteam van het Pre-University College in samenwerking met de vo-scholen.

Het projectteam bestaat uit 

  • Lidewij van Gils - Faculteit Geesteswetenschappen clustercoördinator Alfa 
  • Marleen van der Meer - clustercoördinator Bètapartners 
  • Martien Schaub - Faculteit Rechtsgeleerdheid clustercoördinator Gamma 
  • Meindert Flikkema - School of Business and Economics clustercoördinator Gamma 
  • Sabrina Chettouf - Faculteit Gedrag- en Bewegingswetenschappen clustercoördinator Life Science
     
  • Loes Mulders - projectleider

Pre-University College
De Boelelaan 1091
1081 HV Amsterdam

Loes Mulders
e-mail: l.a.j.mulders@vu.nl