Informatie voor scholen

In het Pre-University College werken 52 vo-scholen uit de regio Groot-Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam samen om scholieren hun talenten te laten ontdekken en om hen voor te bereiden op hun studie. Daarnaast is het een platform om kennis te delen tussen docenten uit het voortgezet onderwijs en de professionals van de universiteit. Doel is de kwaliteit van de instroom op de universiteit te verbeteren en het studiesucces te verhogen.

Voor wie?
Het Pre-University College is er voor:

 • de excellente leerling
 • de eerste generatie leerlingen (waarvan de ouders niet hebben gestudeerd aan een universiteit)

Omdat de Vrije Univesiteit Amsterdam het belangrijk vindt dat de scholen in het voortgezet onderwijs actief betrokken zijn bij de programma's van het Pre-University College, is er met de aangesloten scholen een scholennetwerk opgezet. Op deze manier krijgen de leerlingen intellectuele uitdagingen aangereikt, terwijl de docenten zich kunnen richten op bijscholing en vakvernieuwing. Zo wordt er bijgedragen aan een betere aansluiting tussen het voortgezet- en het wetenschappelijk onderwijs.

Het Pre-University College is een onderdeel van Onderwijs Partners Regio Amsterdam (OPeRA), een overkoepelend netwerk voor alle activiteiten rondom aansluiting voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Het Pre-University College werkt samen met de Bètapartners. 

Scholen die lid zijn van het Pre-University College kunnen hun leerlingen (en hun docenten) gebruik laten maken van het programma-aanbod. Omdat niet elke school dezelfde wensen heeft, hanteert het Pre-University College een flexibel aanbod en kunnen scholen kiezen uit drie soorten lidmaatschappen. Voor elk lidmaatschap geldt dat leerlingen toegang hebben tot alle programma’s. Het verschil zit hem in de inhoudelijke en actieve betrokkenheid van de scholen en de docenten.

Partner Plus 

 • Het volledige programma-aanbod voor leerlingen 
 • Nascholing voor docenten 
 • Deelname aan professionaliseringsteam voor docenten 
 • Inhoudelijke deelname aan het scholennetwerk 
 • Inhoudelijke deelname aan de Ontwikkelteams 


Partner
 

 • Het volledige programma-aanbod voor leerlingen 
 • Nascholing voor docenten 
 • Deelname aan de Professionaliseringsteam voor docenten
 • Actieve deelname aan de ontwikkelteams voor docenten


Lid
 

 • Het volledige programma-aanbod voor leerlingen
Om de communicatie tussen leerlingen en het Pre-University College te vergemakkelijken wordt er binnen de school altijd een coördinator aangesteld. Deze fungeert als aanspreekpunt voor het Pre-University College binnen de school. Hij of zij draagt zorg voor bekendheid van het Pre-University College binnen de school, werft leerlingen en (afhankelijk van het lidmaatschap) docenten voor de programma’s en is aanwezig tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten voor coördinatoren. Voor het Partner Plus lidmaatschap geldt daarnaast dat de coördinator van deze scholen actief deelnemen binnen het scholennetwerk.
Voor meer informatie kunt u mailen naar puc@vu.nl