Samenwerking VU-UvA

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben een gezamenlijke faculteit Tandheelkunde, werken samen in het Amsterdam University College en de beide medische centra spreken over verdergaande integratie.

Er is aanleiding om samen op te trekken als dit meerwaarde oplevert voor het onderwijs en onderzoek – bijvoorbeeld om kleine opleidingen te behouden, nieuwe te kunnen beginnen, kwaliteit te verbeteren, faciliteiten te kunnen bieden of samenwerkingsverbanden aan te kunnen gaan met (inter)nationale bedrijven, de lokale of regionale overheid, buitenlandse onderzoeksinstituten en -fondsen en andere instellingen voor hoger onderwijs.

Ook in de komende periode zal er samenwerking worden gezocht tussen de  Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.