Sport

skits.jpg

Sport is belangrijk voor de maatschappij. En de wetenschap kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarom investeert de VU in sportfaciliteiten en in onderzoek naar sport en bewegen. Hierbij kan gedacht worden aan de klapschaats en de superseat, maar ook aan de ontwikkelingen rondom struikelonderzoek, kinderen en bewegen, obesitas en voeding. 

Om het onderzoek naar een nog hoger niveau te krijgen hebben de Amsterdamse kennisinstellingen zich verenigd in het Amsteram Institute of Sport Science (AISS). De partners in AISS zijn behalve de VU, ook het VUmc, HvA, UvA en AMC. AISS zoekt nauwe samenwerking met sportorganisaties en het Centrum voor Topsport en Onderwijs Amsterdam (CTO).

AISS richt zich vooral op praktijkrelevant onderzoek naar prestatieverbetering, bewegen en gezondheid, ondernemerschap in sport en multi- en interdisciplinair onderwijs. Ook stages worden vanuit AISS gecoördineerd. Lees meer op www.aiss.nl.

Van de aandacht van de VU voor sport, bewegen en gezondheid profiteren ook de medewerkers en studenten. De VU zet zich in voor een breed en betaalbaar pakket sportvoorzieningen om de gezondheid te bevorderen, sociale interactie te faciliteren en sporttalenten te ondersteunen. Kijk voor meer informatie op www.sportcentrumvu.nl.