Kijkgedrag bij het basketbalschot

Sinds het najaar van 2009 is een samenwerking gestart tussen de Faculteit der Bewegingswetenschappen (FBW), het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Amsterdam, vrouwenbasketbal, en de Nationale Basketbal Bond (NBB).

basketbal_onderzoek.jpgAls eerste stap in deze samenwerking zijn door studenten FBW in de eerste helft van 2010 twee onderzoeksstages uitgevoerd met de dames van het CTO waarbij de visuele controle van het basketbalschot centraal stond. In de eerste studie is het kijkgedrag van de spelers tijdens het nemen van een afstandsschot in kaart gebracht.

In een tweede experiment werden de dames aan een speciaal ontwikkelde visuele aandachtstraining onderworpen, net als eerder gedaan werd met de jeugdspelers (Oudejans en anderen, 2005) en de Nationale rolstoelbasketballers (Oudejans en anderen, 2011).

Op basis van de opgedane kennis wordt het onderzoek nu (uitgebreid en verbeterd) voortgezet in het huidige CTO seizoen, met financiering van InnoSportNL.

Kijkgedrag, schotpercentages en speciale focustraining bij CTO Vrouwenbasketbal

Het onderzoek naar het basketbalschieten aan de FBW startte zo’n 10 jaar geleden. De eerste studies toonden aan dat bij een schot waarbij de speler aan komt rennen of rijden (rolstoel), de speler het best zo laat mogelijk naar de ring kan kijken omdat dan de meest recente informatie over de ring beschikbaar is (de Oliveira en anderen, 2006; Oudejans en anderen, 2002).

basketbal-onderzoek03.jpgHet blijkt dat als zo laat mogelijk voor een periode van zo’n 300-500 milliseconde naar de ring wordt gekeken dit bij topschutters tot de beste schotresultaten leidt. Het is heel goed mogelijk dat bij lang niet alle schutters het oppikken van relevante informatie optimaal is, en dat schutters wellicht toch te vroeg of te kort naar de ring kijken om tot een goed schot te komen.

Met gerichte visuele aandachtstraining is het mogelijk het kijken naar de basket en daarmee ook de schotprestatie te verbeteren. Oudejans en anderen (2005) onderzochten deze mogelijkheid met jeugdige schutters.

De resultaten waren veelbelovend. De schotpercentages van de spelers die de training ondergingen gingen significant vooruit. Ook de recente vervolgstudie met de Nationale rolstoelbasketballers leverde positieve resultaten op. Na een speciaal ontwikkelde visuele aandachtstraining gingen de schotpercentages van de rolstoelers zo’n 10% vooruit.

basketbal-onderzoek02.jpg