Werpsnelheid bij honkbal pitchers

honkbal220x145.jpgSinds enige tijd werkt de VU samen met de KNBSB, de Konilijke Nederlandse Baseball en Softball bond. Amerikaanse sporten staan bekend om hun statistieken en wetenschappelijke inslag.

Zo is ook de huidiging wereldkampioen honkbal bezig om de wetenschap te gebruiken om een beter zicht op de sport te krijgen en het trainingsprogramma nog beter uit te balanceren.

Merel Hoezen, studente sportfysiotherapie uit Breda, heeft dit jaar een onderzoek opgezet naar de invloed van de heup op het werpgedrag van de pitcher. In eerste instantie had zij hiervoor contact met Michael Davidson fysiotherapeut bij ManualFysion. Aangezien ManualFysion partner van Topsport Amsterdam is, en Topsport Amsterdam nauwe banden heeft met het Centrum voor Topsport & Onderwijs (CTO ) en met de VU waren de contacten snel gelegd. Waar Merel een statische analyse van de pitchers maakte, werd er parallel aan haar onderzoek door de Faculteit Bewegingswetenschappen van de VU een dynamische bewegingsanalyse uitgevoerd.

honkbal185x282.jpgIn het Adidas MiCoach Performance Centre werd met een VICON-3D analysesysteem een bewegingsanalyse van de pitchers gemaakt. De mogelijkheden van het VICONsysteem zijn ongekend. De pitchers werden beplakt met 39 markers. Van deze markers wordt live en met volledige bewegingvrijheid de positie berekend tijdens het werpen. Door de keuze voor een bepaalde marker set-up wordt het mogelijk om berekeningen te doen die inzicht kunnen geven in de beweging van het pitchen.

Aan dit onderzoek werkten de spelers mee van het AAA-team en het A-team van de KNBSB. Deze spelers voerden drie maanden een speciale trainingsinterventie uit, gericht op kracht en flexibiliteit van de heupen. Uiteindelijk hopen we met een goede interventie meer zicht te krijgen op de rol van de heup in de werpbeweging. De resultaten moeten uitwijzen of dit specifieke element meer of minder aandacht moet krijgen in de trainingsprogramma's van de KNBSB.

Hieronder is een filmpje te zien met beelden die tijdens de eerste metingen zijn opgenomen.. Merel Hoezen, student fysiotherapie, en Erik van der Graaff, student Bewegingswetenschappen VU, voeren de metingen uit.