GPS tracking bij Rugby Sevens

Behoefte aan statistieken
Geruime tijd al kijkt Gareth Gilbert, bondscoach van de Nederlandse Dames Rugby Sevens, naar mogelijkheden om zijn team naar een hoger niveau te brengen. Trainingen of onderzoeken op het gebied van onder andere kracht, uithoudingsvermogen en spelinzicht zijn manieren om een sterker team te maken. Gelukkig heeft zich recentelijk een leuk onderzoek voorgedaan die zouden kunnen helpen bij de ambities van de bondscoach.

7s185x130.jpgVanuit een cluster van sportgerelateerde organisaties zoals het Centrum voor Topsport & Onderwijs (CTO), TopSport Topics, Vrije Universtiteit en de Nederlandse Rugby Bond (NRB) werd de vraag opgeroepen of het al dan niet mogelijk was apparatuur in te zetten om sportprestaties van rugbyteams te meten. Teun Thomassen, looptrainer van de Oranje Rugby Sevens en tevens student bewegingswetenschappen aan de VU, zag mogelijkheden en speelde hierop in door een stage te wijten aan dit vraagstuk. Aanvankelijk geïnteresseerd in de acceleraties van de rugbyers, heeft Thomassen een onderzoek opgezet waarbij GPS metingen een beeld zouden moeten geven van specifieke prestatiegegenereerde gegevens. Uit deze gegevens zouden vervolgens weer bindende conclusies getrokken kunnen worden die tijdens trainingen goed van pas kunnen komen.

Resultaten en technieken
De Nederlandse Dames Sevens hebben zich beschikbaar gesteld voor het gebruiken van GPS systemen om de sportprestaties te meten. Deze metingen vonden plaats tijdens het E.K. op Ameland op zestien en zeventien juni. Zoals het woord al doet vermoeden wordt bij rugby sevens het speelveld gevuld door zeven spelers van ieder team, veertien in totaal dus. De speelsters kregen tijdens het E.K. voor de aanvang van de wedstrijd een zendertje en een hartslagmeter om. Een belangrijke vraag waar uit verschillende organisaties antwoord op gegeven tracht te worden luidt als volgt: ‘hoe kan er getraind worden zodat het mogelijk wordt om vier keer op een dag op te laden voor een wedstrijd, zonder dat er een verval in de vermogenscapaciteit waar te nemen is?’

Over de aërobe belasting (belasting gericht op uithoudingsvermogen) tijdens het E.K. is er een duidelijk algeheel beeld geschetst. De anaërobe en neuromusculaire belasting (belastingen gericht op spierontwikkeling) zijn echter niet goed in kaart gebracht. Hiervoor zullen in de toekomst meerdere metingen moeten volgen. Afgezien daarvan is er een groot scala aan relevante informatie verzameld.

rugby220x150.jpgUit de resultaten bleek dat backs over het algemeen meer afstand afleggen in een wedstrijd dan speelsters op andere posities, omdat de betreffende rugbyers vaker naar voren lopen. Volgens de statistieken wordt er gemiddeld ongeveer 1,6 km afgelegd tijdens de warming-ups, dat is om en nabij 60% van de gemiddelde afgelegde afstand tijdens een wedstrijd op het E.K. Tijdens een wedstrijd wordt er namelijk gemiddeld 1,2 km afgelegd.

De speelsters liepen 1,4% (wat geschat wordt op twaalf seconden per wedstrijd) op topsnelheid. Toch is er een significant verschil in intensiteit van de warming-ups voor de verschillende wedstrijden. De vraag is of uniformiteit hier een uitkomst kan bieden.

Toekomstperspectieven
Gareth Gilbert zegt in de toekomst behoefte te hebben aan GPS metingen in combinatie met beeldmateriaal. Door eenwording van zowel registratie als opname apparatuur wordt inzicht verworven in de meest waardevolle informatie om speltactiek en –strategie op af te stemmen.

Middels de inzet van GPS systemen heeft Thomassen de rugby sevens een nieuw leven ingeblazen. De resultaten hebben niet alleen een beeld gegeven van kritieke aandachtspunten van de Dames Sevens, maar de sporttak in zijn geheel. Het nauwkeurig meten van sportspecifieke prestaties staat vandaag de dag nog in de kinderschoenen. Wie weet welke sporten in de toekomst een metamorfose ondergaan door de inzet van dergelijk registratieapparatuur.

En de Nederlandse Dames Rugby Sevens vraagt u zich af? Die zijn op het E.K. in Ameland derde geworden.