E-mail disclaimer

Aan e-mails die naar adressen buiten het vu.nl-domein worden verstuurd kan een standaard disclaimertekst worden toegevoegd. Om ontvangers niet met een lap tekst te confronteren, wordt in de e-mailberichten niet de volledige tekst van de disclaimer opgenomen, maar alleen een link waarmee de geadresseerde naar de VU-website kan surfen.

E-mail disclaimer

Nederlands 
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. De Vrije Universiteit staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over de Vrije Universiteit raadpleegt u http://www.vu.nl/ 
English
This email is intended for the addressee’s eyes only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly requested to inform the sender of this. In view of the electronic nature of this communication, VU University Amsterdam is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt. For information about Vrije Univeristeit Amsterdam, direct your browser to http://www.vuamsterdam.com/.