Webredacties

Binnen de VU-organisatie is Communicatie & Marketing het eerste aanspreekpunt voor alle vragen over de VU-website. De eindredactie ziet onder andere toe op de kwaliteit van de op de VU-website aangeboden informatie, zorgt voor de noodzakelijke afstemming en geeft voorlichting aan gebruikers.

Contactgegevens webredacties faculteiten

De websites van de faculteiten worden beheerd door hun eigen webredacties. 

Faculteit der Bétawetenschappenwebredactie.beta@vu.nl
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappenwebredactie.fgb.mc@vu.nl
Faculteit der Geesteswetenschappenwebredactie.fgw.mc@vu.nl
Faculteit der Geneeskunde - VUmc School of Medical Sciences
med.vu@vumc.nl
Faculteit Religie en Theologie
webredactie.frt.mc@vu.nl
Faculteit der Rechtsgeleerdheidwebredactie.rechten.mc@vu.nl
Faculteit der Sociale Wetenschappenwebredactie.fsw.mc@vu.nl
Faculteit der Tandheelkunde - Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
communicatie@acta.nl
School of Business and Economics
webredactie.sbe.cm@vu.nl