Anonieme publicatie

Inhoudelijke adviesreporten inclusief het bijbehorende CvB besluit worden geanonimiseerd gepubliceerd op de website van de VSNU na het verstrijken van de LOWI termijn en indien geen van de partijen bij het LOWI in beroep is gegaan.

Indien een van de partijen bij het LOWI in beroep is gegaan en het LOWI heeft de beroepsvraag in behandeling genomen, wordt de LOWI procedure afgewacht. Het LOWI brengt uiteindelijk een advies uit aan het CvB, aan de hand waarvan het CvB opnieuw een definitief besluit neemt over de zaak. Het is mogelijk dat dit besluit afwijkt van het eerdere besluit, maar het is ook mogelijk dat dit besluit niet afwijkt van het eerdere besluit. Het LOWI publiceert zijn adviezen geanonimiseerd op de website van het LOWI. Het geanonimiseerde adviesrapport van de CWI, wordt tezamen met een samenvatting van het LOWI advies en het tweede CvB besluit (alles geanonimiseerd) op de website van de VSNU gepubliceerd na afronding van een LOWI procedure.