Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc

“Ik ben onterecht niet vermeld op een publicatie.”
“Wij hebben onenigheid over de auteursvolgorde.”
“Mijn collega kopieert mijn teksten zonder naar mij te verwijzen.”
“Ik heb een collega betrapt op slordigheden.”

Wetenschappelijk onderzoek moet betrouwbaar en integer zijn. De Vrije Universiteit en Amsterdam UMC Lokatie VUmc (hierna VUmc) zijn verantwoordelijk voor het beschermen van de wetenschappelijke integriteit bij hun wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. VU en VUmc hanteren daarvoor als normatief kader de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit die sinds 1 oktober 2018 van kracht is. VU en VUmc zorgen ervoor dat al hun wetenschappelijke medewerkers goed op de hoogte zijn van deze gedragscode en het daaruit volgende universitaire beleid.

Vertrouwenspersoon
Soms kan zich een situatie of dilemma voordoen waarbij u graag advies inwint over de juiste wijze waarop de gedragscode moet worden toegepast. Het kan zijn dat u denkt dat de wetenschappelijke integriteit door iemand is geschonden. Maar misschien wilt u juist voorkomen dat u zelf de wetenschappelijke integriteit schendt. Voor een goede inschatting van de situatie kan het nuttig zijn met een vertrouwenspersoon in gesprek te gaan. De vertrouwenspersoon weet immers veel over de gedragscode en procedures. Er zijn bij de VU meerdere Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit. U mag zelf bepalen wie u benadert. Lees meer op de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit pagina.

Klachtenregeling VU-VUmc
Bij een vermoede schending van de wetenschappelijke integriteit kunt u gebruik maken van uw klachtrecht. Iedereen heeft dit recht. In de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc staat beschreven hoe de klachtenprocedure wetenschappelijke integriteit werkt, welke functionarissen hierin een rol spelen en wat u kunt verwachten. Lees meer over een Klacht indienen en de Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc.

Heeft u vragen?
In de FAQ leest u de antwoorden op veelgestelde vragen. Heeft u een andere vraag? U kunt deze stellen aan de beleidsadviseurs Wetenschappelijke Integriteit:

  • Nathalie Trifkovic, tevens secretaris van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc (CWI): n.trifkovic@vu.nl, 06 38 17 07 57. 
  • José Kiss, tevens adjunct-secretaris van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc (CWI): j.m.kiss@vu.nl, 06 42 19 83 73.


Zie voor meer informatie ook deze pagina's:                                                                WI illustratie klein
1 Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit
2 Klacht indienen
3 Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc
4 Landelijk orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)
5 Anonieme publicatie
6 FAQ