Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)

Wanneer de procedure is afgerond, ontvangen alle partijen een brief van het CvB met het CvB besluit. Indien u zich met het besluit van het CvB niet kunt verenigen, heeft u de mogelijkheid om het oordeel te vragen van het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Meer informatie over het LOWI en de reglementen en werkwijze van het LOWI vindt u op www.lowi.nl.