Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit

Soms kan zich een situatie of dilemma voordoen waarbij u graag advies inwint over de juiste wijze waarop de gedragscode wetenschappelijke integriteit moet worden toegepast. Zo kunnen er bijvoorbeeld binnen een groep wetenschappers verschillen van inzicht bestaan over auteursvolgorde bij een artikel dat ter publicatie zal worden aangeboden of kan er de indruk zijn dat een referentie naar uw werk ontbreekt of dat iemand zich uw resultaten of gedachtegoed onterecht heeft toegeëigend. Bij een dergelijk vermoeden van een inbreuk op de gedragscode die kan leiden tot een schending van de wetenschappelijke integriteit is het raadzaam om een van de Vertrouwenspersonen voor Wetenschappelijke Integriteit te benaderen en om advies te vragen.

De vertrouwenspersoon is er om diegene die zich tot hem/haar wendt te adviseren en/of bij te staan. Hij/zij kan met u meedenken over de aard van de situatie, de ernst van de zaak en kan u adviseren over de juiste route. In sommige gevallen kan hij/zij bekijken of het mogelijk is om tussen partijen te bemiddelen. Desgewenst kan de andere partij zich laten bijstaan door een van de overige vertrouwenspersonen of door een andere persoon van zijn/haar eigen keuze.

Soms zal een vertrouwenspersoon adviseren een formele klacht in te dienen bij het College van Bestuur van de VU (CvB). De klacht zal dan door het CvB worden doorgezonden aan de vaste Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc (CWI). Op het tabblad ‘CWI VU-VUmc’ leest u meer over de procedure van de CWI. De vertrouwenspersoon kan u begeleiden bij het op de juiste wijze indienen van een klacht.

Vier clusters

De vertrouwenspersonen zijn gegroepeerd per cluster van faculteiten (Alfa, Bèta, Gamma, Medisch). Voor een goede inschatting van de situatie kan het raadzaam zijn om een vertrouwenspersoon te kiezen vanuit het cluster van het onderwerp waar de kwestie over gaat. U bent echter vrij om zelf een vertrouwenspersoon uit te kiezen; u kunt dus ook een vertrouwenspersoon uit een ander cluster benaderen.

Vertrouwenspersonen namens het Alfa cluster (FGW en FRT)

dr. Antske Fokkens
Faculteit der Geesteswetenschappenantske.fokkens@vu.nl

prof.dr. Faustina Doufikar-Aerts
Faculteit der Religie en Theologie
f.c.w.doufikar-aerts@vu.nl
bereikbaar via e-mail 
Hoofdgebouw,
op afspraak

Vertrouwenspersonen namens de faculteit der Bètawetenschappen

prof. dr. Herman VerhoefFaculteit der Bètawetenschappen
h.a.verhoef@vu.nlBereikbaar via e-mailW&N Gebouw,
Kamer H-120,
op afspraak
prof. dr. Frans van LunterenFaculteit der Bètawetenschappen
f.h.van.lunteren@vu.nl020-59 87979
Best bereikbaar via e-mail
W&N Gebouw,
kamer U-260,
op afspraak

Vertrouwenspersonen namens het Gamma cluster (RCH, SBE, FSW)

prof. dr. Harmen Verbruggen
School of Business and Economics
h.verbruggen@vu.nl
020-59 89520 
Hoofdgebouw, kamer 9A-64
mr. dr. Klaas Rozemond
Faculteit der Rechtsgeleerdheidn.rozemond@vu.nl
Bereikbaar via e-mail
op afspraak
prof. dr. Marjo de Theije
Faculteit der Sociale Wetenschappen
m.de.theije@vu.nl
Bereikbaar via e-mail
Hoofdgebouw, op afspraak.
In de periode juli 2021 tot en met december 2021
alleen digitaal bereikbaar i.v.m. sabbatical.

Vertrouwenspersonen namens het Medische cluster (VUmc, ACTA, FGB)

prof. dr. Jan HeimansVUmc, Faculteit der Geneeskundejj.heimans@vumc.nlBereikbaar via e-mailOp afspraak
prof. dr. Siebren MiedemaFaculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappens.miedema@vu.nlBereikbaar via e-mailOp afspraak
prof. dr. Cor van LoverenACTA, Faculteit der Tandheelkundec.v.loveren@acta.nlBereikbaar via e-mail
ACTA-gebouw
Kamer 13N-57,
op afspraak

Bereikbaarheid vertrouwenspersonen: in diverse gebouwen zijn kantoorruimtes alleen toegankelijk met een geautoriseerde pas. Het is dus niet bij alle vertrouwenspersonen mogelijk om zonder afspraak langs te lopen. U kunt altijd telefonisch of per e-mail contact opnemen om een afspraak te maken.